Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har en längre tid varit engagerade i en exploatering av Hornsviken norr om Nyköping, i ett fall blev det seger i ett annat fall bakslag.

En näringsidkare har utan tillstånd byggt en marina för omkring 220 båtar, och en tidvis översvämmad strandäng på 0,5 hektar som tidigare sannolikt fungerat som lekområde för fisk har fyllts ut med ett 30 cm tjockt lager schaktmassor.

Seger på strandängen
Den 5 juni i år skrev Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund en så kallad hemställan till Länsstyrelsen i Södermanlands län där man krävde att strandängen skulle återställas. Länsstyrelsen förelade sedan markägaren att ta bort schaktmassorna senast till 30 september 2018 och att även på sikt återställa strandängen genom olika uppföljande åtgärder.

Fastighetsägaren Derome Hus överklagade, men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet och fastställde att strandängen vid Hornsviken ska återställas. Derome Hus överklagade igen till Mark- och miljööverdomstolen, som återigen avslog överklagandet. Strandängen ska därmed återställas senast vid utgången av 2019, beslutet går inte att överklaga.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera