Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna deltog fredagen 27 sep på ett möte där HaV presenterade ett första utkast till förslag för utökat fredningsområde i Vänern utanför Gullspångsälven.

Mötet hölls på Länsstyrelsen i Karlstad. Förslaget om fredningsområdet i sin helhet kommer att komma ut på remiss i januari enligt Havs- och vattenmyndigheten och det kan då vara omarbetat till viss del från det som presenterades under fredagen.

Förslaget tas fram med huvudsyftet att ge utökat skydd för de kraftigt hotade vilda stammarna av Gullspångslax och öring. Sportfiskarna är i grunden positiva till allt som görs för att rädda dessa vilda stammar och ser fram emot att ta del av och lämna synpunkter på det slutliga förslaget…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera