Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

I juli rivs en av de högsta dammarna som någonsin har rivits i Sverige. Dammen ligger i Hammarskogsån i Guldsmedshyttan och rivningen är en naturvårdssatsning för att gynna öring och flodpärlmussla. 

Hammarskogsån har sin källa i området vid Kindla och mynnar ut i sjön Råsvalen. Ån har sedan länge varit stängd för fiskvandring från Råsvalen men nu öppnas ån så att fiskar kan vandra uppströms för att leka. I sommar rivs nämligen den sju meter höga branddammen inne på bruksområdet i Guldsmedshyttan.

Fri fiskvandring behövs för musslornas överlevnad
I Hammarskogsån finns cirka 3000 mycket gamla flodpärlmusslor. De flesta är runt 150 år. För att musslorna ska kunna föröka sig behövs det många öringar i ån, eftersom musslans larver lever på öringens gälar under ett års tid. För att musslorna inte ska dö ut behöver därför fisk kunna vandra upp i ån från sjön för att leka. Förhoppningen är att åtgärderna även ska gynna fisket efter öring i Råsvalen.

Branddammen i Guldsmedshyttan har tidigare fungerat som vattenmagasin för kylvatten och för släckning av bränder för bruket. Årets projekt är en del av en satsning på Hammarskogsån och beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor.

Vägtrumma under riksvägen byts ut
I samband med rivningen kommer en vägtrumma strax uppströms vid Elzwiksväg bytas till en trumma med naturlig botten. Åtgärder görs även vid trummorna under riksväg 50. Åtgärderna kommer pågå från juli till slutet av oktober i år.

Rivningen av den höga dammen vid Hammarskogsån är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Global Castings AB, Bergslagens kommunalteknik och Trafikverket.

Kontakt och mer information
Rivningen beräknas starta i mitten av juli. Hör av er om ni vill ta bilder eller göra intervjuer innan dammen rivs, så försöker vi ordna ett möte på plats. Kontakta vattenvårdshandläggare Daniel Bergdahl på telefonnummer 010-224 87 73.

Länk 
Läs mer om Kindla – ett av länets största naturreservat där Hammarskogsån har sin källa.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera