Annons

 i Eko/Miljö

På SvD Näringsliv, nätupplagan, kan man idag återigen läsa om det vansinnesprojekt som kallas Lapplands Kraftverk. Man vill leda vatten från sjön Pieskehaure över till Norge och utnyttja fallhöjden för att göra energi, sk vattenkraft. Vad man i detta fall gör är att man påverkar vattenflödet i en av våra Nationalälvar, närmar bestämt Piteälven… En provokation av oerhörda mått. Så här säger Älvräddarna och Christer Borg…

Pieskehaure

Ett litet bolag i Norge, Musken Center AS vill bygga ett stort kraftverk i Norge. Vattnet har man tänkt ta  från bland annat Pieskehaure, Piteälvens källflöde. Eftersom Piteälven är en av fyra nationalälvar ska detta inte vara möjligt som vi ser det, det sätter miljöbalken stopp för. Dock menar utbyggarna i Norge att det finns vissa undantag som kan göra det möjligt, bland annat pratar man om att skyddet inte gäller näringslivsutveckling. Det finns även ett undantag om verksamheten endast medför ringa miljöpåverkan. 

Älvräddarna ser inte att något av desa undantag kan komma ifråga i detta fall. Vi ser dock med oro på planerna av två skäl: Dels har vi miljödomstolar som inte alltid tar miljöbalkens portalparagraf på allvar, att lagen är till för att skydda miljön för nuvarande och kommande generationer. Alltsom oftast dömer domstolarna som om hänsynsreglerna är fasta slalompunkter som ska rundas tillsammans med sökande så fort som möjligt. Den viktigaste orsaken till oro är dock att det överhuvudtaget finns planer av detta slag. Nationalälvarna har kommit till för att skydda det sista som återstår efter många decennier av hård kamp mot överexploateringarna av våra strömmande vatten. Att överhuvudtaget komma på en så dålig idé som att ta vatten från en av våra nationalälvar visar på en osedvanlig brist på känsla för miljö, natur och lagstiftningens intentioner som är skrämmande .

För att citera professor Christer Nilsson på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet i samband med planerna på ett småskaligt vattenkraftverk i Torne älv hösten 2010, en av de andra nationalälvarna:

Det kan liknas vid att testa nya avverkningsmetoder i hjärtat av Muddus nationalpark eller att studera
 pappers förbränningsegenskaper genom att bränna koraner.

Älvräddarna följer noggrant utvecklingen i detta fall och tänker inte invänta någon 
miljökonsekvensbeskrivning innan vi agerar. Direkt efter sommaren kommer vi att ställa frågor till vår regering och kräva svar på vilken sida man står i detta fall: Vår lagstiftnings intentioner och miljöns, eller på exploatörernas. Vi vill helt enkelt ha ett klart och tydligt avvisande från den svenska regeringen i detta fall och det innan projektet kommit så långt att en ansökan kommit till stånd. Vi citerar Fredrik Reinfeldt från i våras i riksdagen:

Låt mig dock påpeka för denna kammare att det här har fattats mycket långtgående beslut för att säkerställa att man till exempel inte ska kunna bygga ut vattenkraften i Sverige… 

 Christer Borg Älvräddarna

Läs mer här -> SvD 

//Jan O +FishEco 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera