Annons

 i Eko/Miljö

Med finansiellt stöd från ”Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård”, 237 000 kr, kommer Stockholms Universitet att fortsätta de vetenskapliga studierna av tiaminbrist, nu i ekosystemet utanför Mörrumsån.

Att tiaminbristen (eller vitamin B1, som det också kallas) drabbar laxen och havsöring svårt i ett episodiskt mönster i Mörrumsån är känt från tidigare studier. I dessa nu planerade vidare studierna ska skrubba (Platichthys flesus) undersökas med avseende på tiaminstatus i området utanför Mörrumsån.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Mörrums kronolaxfiske i Mörrum. Målsättningen med de planerade studierna är flera, exempelvis är mycket få fiskarter utanför laxfiskarna, som grupp, undersökta för eventuell brist på tiamin, detta utgör en stor kunskaplucka. Vidare kan ökad kunskap om dessa andra fiskarters tiaminstatus utgöra värdefullt underlag för att förstå hur tiaminbristen uppkommer, dvs. via vilken mekanism i ekosystemet. Att studera arter som då är ekologiskt skilda på flera sätt från laxfiskarna kan tillföra ny värdefull kunskap. Faktum är att storskaliga störningar också har observerats hos fisken söder om Mörrumsån, i Hanöbukten, som i dagsläget ej kan uteslutas att vara starkt kopplade till den pågående tiaminbristen i andra arter i området.

Jämförelsematerial till skrubborna utanför Mörrum kommer att inhämtas från Valdemarsvikområdet och från Stockholms skärgård. För att kunna förstå tiaminbristen ska analytiskt kemiska och biokemiska tekniker användas, som för övrigt är det enda sättet att säkert karaktärisera och inse tiaminbristen, följaktligen ska sådan metodik användas. Provtagning och nödvändig upparbetning av prover kommer att utföras i lokaler i Mörrum, medan de vidare analyserna utföres vid Universitet i Stockholm. Preliminärt förväntas resultaten föreligga i vetenskaplig publikation(er) under 2018.

Frågor om projektet kan ställas till Curt Johansson, 0454 323264, 072 2289279, cj@bwm.se Eller Bengt Olofsson, 0454 322747, 073 4245497, bengtolof.olofsson@telia.com (båda medlemmar av styrelsen för Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård).

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!