Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Greenpeace konfiskerar långrev i Nordatlanten och befriar hotad blåhaj! Greenpeaceaktivister ombord på fartyget Arctic Sunrise har konfiskerat fiskeutrustning från två europeiska industriella fiskeflottor i Nordatlanten. En av dem fiskade dessutom i ett marint havsreservat som ska vara skyddat från industriellt fiske.

Aktivisterna konfiskerade ett 30,2 km långrev med 286 krokar. Långrevsfiske är en kritiserad fiskeform och utgör ett globalt problem för sjöfåglar eftersom dessa fastnar i krokarna och drunknar när de försöker ta betesfisken. Under aktionen befriades även en blåhaj (en nära hotad art), sju svärdfiskar och andra marina djur som hade fångats.

Maria José Caballera från Greenpeace i Spanien är ombord på Arctic Sunrise: “Vi kunde bara konfiskera en liten del av fiskeutrustningen men det vi hittade klargör hur destruktivt det industriella fisket verkligen är. Vad är poängen med att skydda ett område om den här typen av miljöförstörelse fortfarande är tillåtet?

Det industriella fisket i det marina havsreservatet i Nordatlanten, Milne Seamount Complex, belyser utmaningarna när det gäller att skydda internationella vatten. Långrevsfiske är lagligt här, men allt industriellt fiske av det här slaget påverkar ekosystemen. Detta är ännu ett exempel på varför vi behöver ett globalt havsavtal för att skydda internationella vatten från destruktivt, industriellt fiske.

De industriella fiskeflottorna från Spanien fiskade efter hajar och svärdfiskar. Långrevsfiske har utvecklats till att göra bifångst av hajar lönsamt. Fiskefartygen använder långrevar som kan vara upp till 100 kilometer långa, med tusentals krokar.

Maria José Caballero från Greenpeace fortsätter:

“EU och dess medlemsländer däribland Spanien uppger sig vara förkämpar för havsskydd, samtidigt som dess fiskefartyg orsakar enorm skada på haven. Det är ett enda stort hyckleri. Vi behöver ett starkt globalt havsavtal som ska sätta de rättsliga ramarna för att uppnå ett skydd av våra hav.

Greenpeace kämpar för att världens beslutsfattare ska förhandla fram ett globalt havsavtal vid FN-förhandlingar i augusti. Om man inte kommer överens om ett starkt avtal kommer det att bli omöjligt att leverera på kravet att 30 procent av världens hav är helt skyddade innan 2030. Forskare har klargjort att detta är det minimum som krävs för att ge haven utrymme att återhämta sig.

Vill du se fler aktioner som denna från världens största oberoende miljöorganisation? Bli då en del av oss genom att stötta oss med valfritt belopp varje månad om du inte redan gör det. Vi tar inte emot pengar från stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Därför är det ekonomiska stödet från människor som du avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete!

Sportfiskeprylar

 


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera