Annons

 i Eko/Miljö

Överfiske är ett globalt problem med alarmerande konsekvenser. 90 procent av fiskbestånden är antingen helt eller delvis exploaterade, enligt siffror från FAO. Greenpeace uppmanar nu den svenska regeringen och övriga EU-regeringar att stoppa den mest destruktiva delen av industriflottan från fortsatt fiske.

– De stora vinsterna från haven plockas hem av ett fåtal fiskebaroner. De tömmer haven på fisk, förstör havsmiljön, kringgår och urvattnar regelverken. Detta måste upphöra. Och ansvaret ligger hos politikerna, säger Dima Litvinov, havsmiljöansvarig på Greenpeace.

I fokus för rapportenstår 20 identifierade fiskefartyg, kategoriserade som ”monsterbåtar” utifrån bland annat sin storlek, fiskekapacitet och bruk av destruktiva fiskemetoder. Dessa fartyg, under EU-flagg eller –ägarskap, utarmar inte bara fiskbestånden och havsmiljön, de förstör dessutom för det småskaliga och mer skonsamma fisket såväl inom som utanför Europas gränser.  

Atlantic, en svensk bottentrålare som fiskar efter räkor, är inkluderad i rapporten. Denna båt representerar ett segment inom den svenska fiskeflottan – räkfiskebåtar över 20 meter – som enligt Havs- och vattenmyndigheten lider av överkapacitet. Räkfiske är även känt för en stor andel bifångst och utkast. Dessutom bottentrålar Atlantic i Natura 2000-området Bratten, där den utgör ett hot mot en mängd sällsynta bottenlevande arter.

Olika FN-organ har vid upprepade tillfällen varnat för det pågående överfisket och identifierar överkapaciteten som den huvudsakliga orsaken. Delar av EU-flottan uppskattas fiska två till tre gånger mer än vad som är hållbart.

Just nu pågår den process då EU:s fiskeriministrar tar beslut kring fiskekvoterna för 2015, varpå dessa sedan ska distribueras till fiskeföretag och enskilda yrkesfiskare på nationell nivå. Kvoterna för torsk i Östersjön sattes i mitten av oktober, dock utan hänsyn till de vetenskapliga råden om hållbara uttag, trots  att så krävs genom EU:s nya gemensamma fiskeripolitik.

– Industrins kortsiktiga intressen få inte väga tyngre  än havsmiljön och livsmedelsförsörjningen på lång sikt, säger Dima Litvinov.

Genom den rapport som släpps idag vill Greenpeace sätta press på politikerna att skära ned befintlig överkapacitet till en nivå som motsvarar långsiktigt hållbara resursuttag samt förbjuda destruktivt fiske. Samtidigt ska det småskaliga och mer skonsamma fisket gynnas, helt i linje med det nya regelverket.

Läs rapporten: Monsterboats – The scourge of the oceans

För mer information
Dima Litvinov, havsmiljöansvarig Greenpeace, 0706 57 65 86
Ola Höiden, kommunikationsansvarig Greenpeace, 0708 10 29 40

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera