Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten ger drygt 9,6 miljoner kronor till tre olika projekt för att förbättra havs- och vattenmiljön.

  • Kartläggning av marina naturvärden vid Östhammarsfjärdarna, 1 020 000 kronor.
  • Åtgärder i Sege å för att få bättre ekologisk status i kustvatten, 2 975 000 kronor.
  • Ta bort vattenhinder och restaurera kustmiljöer i Västerbotten, 5 674 000 kronor.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

– I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Av de tre projekten går mest pengar till Länsstyrelsen i Västerbottens län och det fyraåriga projektet ”Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten”, från 2016 – 2019. Syftet med projektet är att stärka bestånden av fisk i Bottniska viken genom att förbättra tillgången på lek- och uppväxtområden i Västerbotten. Tanken är också att ta fram en åtgärdsplan för fortsatt restaurering av grunda havsmiljöer.

Projektet som rör Östhammarsfjärdarna kallas ”Kartläggning av marina naturvärden i Gårdstenskustens blivande naturreservat” och är delprojekt inom en större restaurering för att förbättra vattenkvaliteten och öka biologisk mångfald. Målet är att ta fram ett underlag för att kunna bilda ett marint naturreservat.

Projektet som rör Sege å löper över två år, 2016- 2017, och innehåller flera konkreta åtgärder. Bland annat anläggning av våtmarker, utveckling av anläggningar för att filtrera fosfor- och kväve samt att utreda vilken påverkan konstgräsplaner har på dagvatten och vattendrag.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn width=0010-698 60 19, mobil width=0072-213 90 06, e-postthomas.johansson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!