Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 7,1 miljoner kronor till projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”.

Projektet ska pågå i drygt tre år och ledas av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 Målet är ta fram en metod som visar vilka miljöåtgärder som är viktigast vid Dalälvens vattenkraftverk, säger Niklas Egriell på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten presenterade i juli 2014 en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö. I denna pekas Dalälven ut som en älv med både höga naturvärden och höga värden för Sveriges elproduktion. Här finns många vattenkraftverk, exempelvis Trängslet och Älvkarleby. Här finns också höga naturvärden i form av Siljansöringen, Dalälvslaxen, variationsrika forsmiljöer, värdefulla svämlövskogar och den hotade flodpärlmusslan Åtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena kan ibland påverka elproduktionen. Det finns därför stora behov av goda avvägningar mellan miljöåtgärder och elproduktionen. Andra älvar med liknande höga värden är Ljungan och Umeälven.

– Den nationella strategin är ett resultat av den dialog om vattenkraften och miljön som vi har med berörda myndigheter, företag och organisationer. Detta projekt är ytterligare ett led i dialogprocessen, säger Niklas Egriell, utredare på avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

– Vi hoppas att resultaten av projektet i Dalälven ska kunna användas i arbete med miljöåtgärder i liknande avrinningsområden i Sverige.

Två av de viktigaste åtgärderna som lyfts fram i arbetet för en miljövänlig vattenkraft är fler fiskpassager och en ekologiskt anpassad vattenreglering. De 7,1 miljonerna till projektet i Dalälven innefattar bland annat utredning av förutsättningarna för dessa åtgärder.

– Det är bland annat viktigt att fiskarna kan passera kraftverken och nå viktiga lek- och uppväxtområden så att bestånden kan överleva på lång sikt.Miljöanpassade flöden är viktiga för att bevara och återskapa den biologisk mångfalden och skydda hotade arter, säger Niklas Egriell.

Målet med Dialog vattenkraft är att få en ökad samsyn kring de mål som satts upp för förnyelsebara energikällor och för vatten- och vattenförvaltning. I dialogen medverkar bland andra Älvräddarna, Svensk Energi, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, länsstyrelserna, Svenskt näringsliv och kraftbolagen.

Här kan du läsa beslutet

 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Niklas Egriell, utredare vid HaV och projektledare för Dialog Vattenkraft, tfn width=0010-698 60 86, mobil 0765386086 eller niklas.egriell@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!