Annons

 i Eko/Miljö

En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala?

På årets Almedalsvecka sätter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den frågan i fokus.

– Vi har utvecklat en metod för att analysera betalningsförmåga inom olika sektorer. Under vårt seminarium presenterar vi metoden och diskuterar fördelningen av kostnader, säger enhetschef Marie Berghult.

HaV:s seminarium Vem ska betala för vårt vatten? handlar om fördelningen av kostnader för vattenåtgärder. Det hålls onsdag den 6 juli kl 10 på Aktuell Hållbarhet Arena i Gotlands museum och leds av Marie Berghult, chef för havs- och vattenmiljöenheten. Med på scenen är Bisnode, Vattenmyndigheten Bottenhavet, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Energiföretagen Sverige. Seminariet webbsänds.

HaV bildades i juli 2011 och har deltagit i Almedalsveckan varje år sedan dess. I år arrangerar vi åtta seminarier och sitter med i olika paneler. Dricksvatten, havsplanering, kostnader för vattenåtgärder och marint skräp är några teman. Sammanlagt är 18 medarbetare på plats. HaV satsar i år 225 000 kronor, varav största delen går till hyra av lokaler, boende och annonsering.

– Vårt syfte med att delta i Almedalen är att kunna att föra fram väsentliga frågor och att lyssna till vad andra säger när det gäller havs- och vattenmiljö. Det ger också möjligheter för oss att knyta nya kontakter, säger Charlotte Benjaminsson, tf kommunikationschef på HaV.

Fler seminarier som HaV arrangerar

Den 5 juli arrangerar HaV seminariet Allt vatten går att dricka – men vill vi? på Svenskt Vattens arena. Seminariet handlar om avsaltat vatten och om det är lösningen på dricksvattenförsörjningen i framtiden. 

Den 5 juli arrangerar HaV och SGU två seminarier på båten Ocean Surveyor i Visby hamn – ett om havsplanering utifrån omvända kartanoch ett om marint områdesskydd.

Den 6 juli arrangerar HaV seminariet Har din vattenflaska hamnat på Fiji?på Sidas arena Sverige i världen. Seminariet handlar om problemen med marin nedskräpning och hur en medveten konsumtion kan bidra till att nå det globala målet om hållbar användning av haven och minska fattigdomen på Stillahavsöarna. Seminariet webbsänds.

På Östersjödagarna den 6-7 juli samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling och naturskydd i Östersjöregionen. HaV samarrangerar tre seminarier som webbsänds:

HaV:s medarbetare kommer också att sitta med i paneler på seminarier hos bland annat Naturskyddsföreningen, Svenskt Vatten, Havsmiljöinstitutet, SMHI, IVL, SEI, Chalmers och Sydvatten.

Här kan du läsa mer om HaV:s aktiviteter i Almedalen

Länk till Almedalsveckans program

Här kan du se alla seminarier från Aktuellt Hållbarhet Arena 

Här kan du se alla seminarier från Östersjödagarna

Här kan du se alla seminarier från Sverige i världen

För mer information kontakta:

Charlotte Benjaminsson, tf kommunikationschef, tfn 010-698 69 21, mobil 076-538 62 21, e-post charlotte.benjaminsson@havochvatten.se,

Marie Berghult, chef havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 60 16, mobil 076-538 60 19, e-post marie.berghult@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera