Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten agerar nu föredömligt för att skydda känsliga bestånd av uppväxande fisk och räka.

HaV har nyligen fattat beslut om en så kallad realtidsstängning av två områden på svenskt vatten i Skagerrak. Stängningarna gäller för vissa trålfiskeredskap och under någon vecka fram till början av mars. Besluten att stänga områdena fattades efter att Kustbevakningen gjort inspektioner ombord på två danska fiskefartyg. Inspektionerna visade i det första fallet att andelen ung torsk, kolja, vitling och gråsej i det kontrollerade tråldraget var hela 60 % vilket med bred marginal överskred gällande tröskelvärde. I det andra fallet var det andelen småräka (mindre än 14,8 mm carapaxlängd) som var för hög. Läs mer här Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera