Annons

 i Eko/Miljö

Marint skräp är ett av de största miljöproblemen på västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger därför 200 000 kronor i bidrag till ett nytt projekt för att återvinna trålrester, plastbackar och annat skräp som flyter runt i havet.

– Idén är att yrkesfiskare hjälper till att samla in och sortera marint skräp för återvinning. Vi ser många fördelar med en sådan modell, säger Thomas Johansson på HaV.

Varje år flyter hundratals ton skräp i land vid Bohuskusten. Det är också vanligt att yrkesfiskare får marint skräp med upp i sina redskap. Skräpet kommer från passagerar- och lastfartyg, fiske, fritidsbåtar, turism och rekreation. Det förs också från städer via vindar, vattendrag och avloppsvatten.

– Nedskräpningen orsakar lidande för marina däggdjur, fåglar och fiskar, exempelvis äter var tredje havsfågel plast i tron att det är föda. Marint skräp orsakar också skador på fiskeredskap och fartyg, något som kostar de svenska västkustfiskarna cirka 10 miljoner kronor per år, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

HaV har tidigare i år gett pengar för att minska skräpet längs Bohuskusten, exempelvis till fler papperskorgar och städning av stränderna. HaV har också tidigare gett pengar till Marint centrum i Simrishamn och projektet ”Fishing for litter”.

– Nu ger vi 200 000 kronor för att hjälpa till och starta en modell för insamling och återvinning av marint skräp genom Smögens fiskauktion. I ett första steg omfattar projektet fyra hamnar, säger Thomas Johansson

I dag kan yrkesfiskare landa sina fångster i hamnarna Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad och Resö. Fångsten hämtas sedan upp av Smögens Fiskauktion AB. Men yrkesfiskare har i dag ingen möjlighet att slänga skräp i de fyra hamnarna.

Detta vill det kommunalägda bolaget Smögens Fiskauktion ändra på. Tanken är att skräp som inte är av plast ska hämtas upp och tas om hand av kommunernas vanliga renhållning. Plastskräpet kommer Smögens fiskauktion att hämta upp i samband med att fångster hämtas. Plasten ska sedan sorteras och målet är att så mycket som möjligt ska återvinnas.

Förutom 200 000 kronor från HaV så satsar Smögens fiskauktion 100 000 kronor själva för att starta verksamheten. En del av pengarna kommer att gå till att informera yrkesfiskare och hamnpersonal om riskerna med marint skräp.

Länk till beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn width=0010-698 60 19, mobil width=0072-213 90 06, e-postthomas.johansson@havochvatten.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!