Annons

 i Eko/Miljö

Den 8 mars stängde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, allt fiske i ett område i Skagerrak under 21 dagar.

Realtidsstängningen var den första någonsin i svenskt vatten.

–  Enligt våra preliminära undersökningar finns inga tecken på förbjudet fiske i området under den perioden.Yrkesfiskarna skötte sig exemplariskt, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Stängningen gällde allt trålfiske av torsk, kolja, gråsej, vitling samt trålning efter räka och kräfta. Skälet var att det fanns stora mängder av ungfisk, så kallade juveniler, i det aktuella området som är 50 nautiska mil i kvadrat stort och ligger i höjd med Lysekils och Sotenäs kommun. Stängningen trädde i kraft den 8 mars och gällde till och med 29 mars.

– Timmarna efter det att vi tillkännagivit stängningen fanns danska fiskare i området, säger Karin Hermansson.

– Ibland tar det några timmar extra för informationen att nå ut till fiskare från andra länder då informationen ska gå från oss till andra länders centrum för fiskerikontroll som i sin tur ska informera sina fiskare. Detsamma händer när andra länder stänger områden och det kan ta några timmar extra för oss att nå ut.

Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs har gjorts via satellitövervakning och genom kontroller av kustbevakningen till sjöss och med flyg. Inom EU använder sig alla myndigheter av ett satellitbaserat övervakningssystem, VMS, (Vessel Monitoring System) som bland annat registrerar vilken position, kurs och hastighet som fiskefartygen håller.

– Utifrån det får vi en indikation på om fartygen bedriver fiske eller inte. Det är första gången vi haft en sådan här relatidsstängning på svenskt vatten och i vår analys ingår också att titta på hur vi ska agera nästa gång det händer, om det finns saker som kan förbättras i övervakningen, säger Mats Börje på HaV:s Fiskerikontrollenhet.

I nuläget är HaV:s fullständiga anlays inte klar. Men prelimininärt finns inga tecken på fiske även om fartyg, både svenska och utländska, rört sig i området på väg till eller från andra områden. Inte heller kustbevakningen har registrerat några överträdelser mot fiskeförbudet.

Syftet med realtidsstängningen var att ge ungfisken en chans att växa till sig och leka. Blev det så?

– Det är för kort tid för att kunna se några biologiska effekter, både på kort och på lång sikt, men vi vet ju att genom att minska fisketrycket i området så har i alla fall fisken haft en möjlighet att förflytta sig därifrån. Nu är det viktigt att vi fortsätter att göra liknande kontroller av fisket så att vi snabbt uppptäcker om vi får en liknande situation, säger  Karin Hermansson.

Kan vi förvänta oss fler stängningar av fisket på svenskt vatten?

– Kustbevakningen fortsätter att göra sådana kontroller. I det fall vi hittar ungfisk av kolja, torsk, gråsej eller vitling som överskrider gränsvärdena så kommer vi att stänga för fiske igen, säger Karin Hermansson.

Länk till HaV:s pressmeddelande om realtidsstängningen

Här kan du läsa mer om realtidsstängningar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Karin Hermansson, chef, fiskerikontrollenheten, tfn 010-698 60 22, e-post: karin.hermansson@havochvatten.se, Mats Börje, handläggare, fiskerikontrollenheten, tfn 010-698 61 35, e-post mats.borje@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!