Annons

 i Eko/Miljö

De förändringar som skett inom det globala fisket pekar åt rätt håll och även om utmaningarna är stora så manar vetenskapen till optimism, enligt en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

– Jag ser denna artikel som ett kvitto på att det arbete vi och våra partners lägger ner på miljömärkningsprogrammet MSC är viktigt för att komma tillrätta med överfiske i världens hav, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Slutsatsen i artikelnär att vi bör ställa om helt och radikalt förbättra för det marina livet i linje med FN:s hållbarhetsmål 14, fram till år 2050. Vidare pekar forskarna på vikten av omedelbara insatser för att minska fisketrycket och andra påfrestningar på havet så som klimatförändringar och samtidigt öka andelen marina skyddsområden och återställa utarmade bestånd och ekosystem.

– Vi tar FN:s hållbarhetsmål på största allvar och tillsammans med alla våra partners jobbar vi konkret mot både mål 14 som handlar om levande hav, men även andra FN mål, säger Linnéa Engström.

Forskarna har kunnat visa att fiskbestånd där vetenskapliga beståndsuppskattningar finns i ökad grad driver på mot hållbarhet. Men även att delar av södra halvklotets fisken, där data ofta saknas, måste växlas upp mot en hållbar förvaltning för att säkra mat till miljoner och ett hållbart uttag.

– Det är dags att driva på förändring för fisken i globala syd. Här spelar MSC en viktig roll och det är bara genom samarbete och engagemang vi kan lyckas med att leva i samklang med haven och naturen, och som också så uppenbart pekas ut av forskningen, säger Linnea Engström

Forskarna understryker vidare att optimism alltid ska balanseras med transparent och kraftfull kommunikation av riskerna med nuvarande utmaningar som finns inom vissa fisken.

Hittills har MSC:s program levererat 1600 förbättringar i 361 certifierade fisken globalt. Det är de väl förvaltade fisken i norr som lätt kunnat bli certifierade, nu satsar MSC stort på att stötta fisken i globala syd på deras hållbarhetsresa. Genom MSC:s Ocean Stewardship Fund kan småskaliga fisken i både nord och syd söka medel och få stöd för att bygga upp data, förvaltning och möjligheter för tillgång till marknader. 

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!