Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Jiggar, som används som bete vid sportfiske, innehåller höga halter av mjukgörare, så kallade ftalater. Det visar en undersökning som genomförts av miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. I ett fall bestod en jigg till 62 procent av ftalaten DEHP. 

I ett tillsynsprojekt som genomförts av miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm har man undersökt varor som säljs i sport- och fritidsbutiker. I sportfiskebutiker har man fokuserat på jiggar, ett mjukt bete som fästs i ett blysänke och som ska efterlikna en fisks bytesdjur. I cykelbutiker analyserades framförallt cykelhandtag, med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH). I cykelhandtagen hittades inga spår av PAH:er.

Av 17 analyserade jiggar innehöll 15 någon form av de ftalater som ingick i analysen. Det handlar främst om två ftalater, DEHP som sedan länge är reglerat i Europa och DINP som inte får finnas i leksaker. Halten av mjukgörare var genomgående hög. En jigg visade sig till exempel innehålla så mycket som 62 procent DEHP.

– Detta är en varugrupp som inte undersöks tidigare. Att så många jiggar innehöll DEHP i så höga halter hade vi inte förväntat oss. DEHP har egenskaper som kan påverka hälsan. Dessutom sker användning i vattenmiljö och många jiggar riskerar att bli kvar där, säger Lena Embertsén, på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

– Det är anmärkningsvärt att DEHP förekom i 35 procent av de analyserade jiggarna trots att detta ämne funnits på kandidatförteckningen sedan 2008. Vi anser att leverantörer av sportfiskeutrustning måste ta ett mycket större ansvar för att kunna garantera att de produkter de säljer inte innehåller dokumenterat farliga kemikalier, säger Lena Embertsén.

Att DEHP hittades i höga halter och i så stor andel av produkterna måste anses som uppseendeväckande. DEHP är inte kemiskt bundet till plasten och kan läcka ut i miljön. De bidrar till att plastföroreningarna, och på sikt också förekomsten av mikroplaster i våra vatten, ökar.

Miljöförvaltningarna anser nu att leverantörer av sportfiskeutrustning måste ta ett mycket större ansvar för att kunna garantera att de produkter som säljs inte innehåller farliga kemikalier. Butikerna ska kunna svara sina kunder om de frågar om en varas innehåll av farliga ämnen. Butikerna måste också bli bättre på att ställa kemikaliekrav när de köper in varor.

Om projektet

Projektet genomfördes under sommar 2017 då 26 olika sport- och fritidsbutiker besöktes. DEHP är ett av de första ämnen som togs upp på EU:s kandidatförteckning. För alla kandidatlisteämnen gäller informationsplikt (Reach artikel 33) i halter över 0,1 procent av varans vikt. Det innebär att butikerna är skyldiga att informera kunder som frågar om innehållet av farliga ämnen och leverantörerna är skyldiga att informera butiken om det förekommer farliga ämnen. Det ska de göra utan att butiken frågar.

Butiker och leverantörer har uppmärksammats på vilka regler som gäller för varor. Mindre butiker har ofta sämre kunskap och litar i större utsträckning på sina leverantörer. Kedjorna ställer generellt mera långtgående krav och kan oftare visa upp testrapporter jämfört med mindre butiker. Vad gäller jiggarna fanns dock brister även vad gäller kedjornas kontroll. Vilket också avspeglade sig i analysresultatet.

Kontaktpersoner

Stockholm: Lena Embertsén tel. 08-508 28864 lena.embertsen@stockholm.se

Helsingborg: Kristina Turkal tel. 042-10 50 33 kristina.turkal@helsingborg.se

Göteborg: Karin Kruse tel. 0707-61 26 82 karin.kruse@miljo.goteborg.se

Malmö:Arvin Ghasemi tel: 040-34 20 52 arvin.ghasemi@malmo.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera