Annons

 i Eko/Miljö

Under tisdagen hålls i riksdagen en öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är inbjudna som talare och kommer att lansera ett förslag som skulle innebära en enorm miljöförbättring i många utbyggda svenska vattendrag.

– Genom en liten lagändring skulle vi kunna få till fiskvägar förbi vattenkraftverk i upp emot tusen svenska vattendrag där det idag finns vandringshinder. Insatsen skulle dessutom inte kosta en krona för staten, säger Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna.

Vattenkraften har en mycket stor negativ påverkan på miljön och den biologiska mångfalden. Trots det får många gamla och redan lönsamma vattenkraftsanläggningar stöd från elcertifikatssystemet. Faktum är att många anläggningar som får stöd till och med saknar tillstånd för verksamheten. Utan motprestationer till samhället har elbolagen kunnat kvittera ut miljardbelopp i stöd samtidigt som deras anläggningar förstör den biologiska mångfalden.

Sportfiskarnas förslag går ut på att det ska krävas en fungerande faunapassage för att kraftverksägaren ska kunna få stöd från elcertifikatsystemet. En faunapassage är en konstgjord åfåra där fisk och andra djur och organismer kan passera både upp och ned förbi kraftverket

– Om småskalig vattenkraft även i fortsättningen ska vara berättigad till elcertifikat måste ansvariga ministrar se till att det i lagen ställs krav på en motprestation. Att kräva att det finns en fungerande faunapassage för att elbolagen ska kunna få bidrag borde egentligen vara självklart, menar Stefan Nyström.

Genom en enkel lagändring skulle alltså miljön och fisket kunna förbättras väsentligt i svenska vattendrag.
– Det finns cirka 1600 småskaliga vattenkraftverk där det idag är stopp för fiskens vandring. Genom vårt förslag skulle det bli lönsamt för energibolagen att på egen bekostnad bygga fiskvägar i de allra flesta av dessa vattendrag, avslutar Stefan Nyström.

Följ utfrågningen via riksdagens webb-tv

Läs mer om utfrågningen på riksdagens hemsida

Se Sportfiskarnas film Hur grön är vattenkraften?

Sportfiskarnas rapport om elcertifikat width=16

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!