Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

Vill du samordna svensk kalkningsverksamhet?

Beskrivning Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter Det aktuella uppdraget är ett vikariat med fokus på att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med kalkning av sjöar och vattendrag. Det innebär bland annat att du utvärderar och utvecklar arbetet med kalkning mot försurning, löpande följer upp länsstyrelsernas verksamhet och anslagsanvändning avseende kalkning, samt medverkar i utvecklingen av verktyg för kalkningen såsom kalkdatabasen.

Du arbetar också med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten samt granskar och återkopplar till länsstyrelserna om deras regionala åtgärdsplaner för kalkning. Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelserna.

Samarbete med andra verksamhetsområden såsom vattenförvaltning, fiskevård och restaurering av sjöar och vattendrag är också en viktig del av ditt arbete. I detta ingår också att du samverkar med externa parter. Exempel på det är andra myndigheter såsom Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och norska Miljödirektoratet.

Du kan även komma att arbeta med andra på myndigheten förekommande arbetsuppgifter inom utredarrollen.

Läs mer här -> HaV

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!