Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Press/Reklam

Länsstyrelsen sammanfattar fisketillsynen under vårvinterns fjällfiskesäsong! Samtidigt som sommaren äntligen har kommit till stora delar av länet pågår pimpelfisket fortfarande på högt liggande fjällsjöar. Nu när pimpelsäsongen är på sin sluttamp har Länsstyrelsen preliminärt sammanfattat resultaten från vårvinterns fisketillsyn i fjällområdet.

Totalt har runt 450 personer kontrollerats av Länsstyrelsens fisketillsynsmän och så gott som samtliga har haft giltiga fiskekort och fiskat enligt reglerna.

Flesta fiskar enligt reglerna
Resultaten från tillsynen är överlag mycket positiva. Förutom att det i några fall skett pimpelfiske på vatten som är stängda för vinterfiske och att fiske skett med otillåten ståndkrok, så har i stort sett alla kontrollerade personer haft giltiga fiskekort och fiskat enligt reglerna.

Vad gäller efterlevnaden av regelverken bedömer Länsstyrelsen att mönstret stämmer väl överens med tidigare erfarenheter. Det betyder att de allra flesta anstränger sig för att följa de regler som finns och tycker att det är bra att det sker kontroller. Sen finns det ett litet antal fiskare chansar och låter bli att lösa fiskekort eller fiskar på otillåtet sätt.

– Våra tillsynsmän blir i de flesta fall väl bemötta och det är många fiskare som uttrycker sin direkta uppskattning över att tillsynen görs, säger Dan Blomkvist, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen.

Rautasjaure i Kiruna en besvikelse
Ett tydligt undantag från de goda resultaten kunde emellertid konstateras.

– Vår tillsynskampanj i samband med fiskepremiären i Rautasjaure i Kiruna blev en besvikelse, säger Dan Blomkvist. Den ledde till att nio personer polisanmäldes och hade det funnits mer tid till kontroller hade det sannolikt blivit fler. Rautas urskiljer sig från övriga områden.

Länsstyrelsens fisketillsyn i fjällområdet bedrivs dels av frivilliga lokala fisketillsynsmän och dels av länsstyrelsens egen personal. Den mest omfattande tillsynen görs i Kiruna kommun av skoterburna patruller men under säsongen har länsstyrelsen också genomfört särskilda kampanjer i Arjeplogs och Jokkmokks kommuner. I vissa av kampanjerna görs tillsynen av skoterburna patruller och i vissa med hjälp av helikopter.

– Fisketillsyn med helikopter är naturligtvis väldigt dyrt men under vissa omständigheter som när vi behöver täcka stora ytor och under tider när det är mycket folk ute på sjöarna är det faktiskt det mest rationella och kostnadseffektiva, säger Dan Blomkvist. Huvuddelen av tillsynen görs emellertid med skoter av våra frivilliga lokala tillsynsmän och det är många som gör ett fantastiskt fint jobb på ideell basis.

Kontakt

Dan Blomkvist

Länsfiskekonsulent

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera