Annons

 i Notiser

Sportfiskarna kan i verksamhetsberättelsen summera 2012 som ett år med mycket positiv verksamhet och flera stora framgångar för sportfiskets intressen.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har de senaste åren ständigt utökat verksamheten. Förbundet arbetar med allt från att stå upp för laxen i Bryssel, skriva remisser och representera sportfisket i utredningar till att återskapa våtmarker och bygga bort vandringshinder. Vår röst är stark i maktens korridorer samtidigt som vi tillgängliggör fler fiskevatten och utbildar nya generationer sportfiskare.

Mer fiskevård än någonsin!
Inom Sportfiskarnas stora Rovfiskprojekt längs ostkusten har mängder av praktiska fiskevårdsåtgärder genomförts med inriktning på att återställa våtmarker och lekområden samt återskapa vandringsvägar. Åtgärderna gynnar rovfisk som abborre, gädda och havsöring men även arter som id, mört, lake, flodnejonögon samt sjöfåglar, vadare och kräldjur. De våtmarker som färdigställdes till gäddleken 2012 som Snäckstavik och Österby myr, visade på bra resultat med tusentals gäddyngel som vandrade ut i Östersjön.

Fler medlemmar!
Ett annat positivt exempel från verksamheten är att antalet medlemmar ökade något och uppgick vid årets slut till 29 436 personer. Till det kommer medlemmarna i våra 146 förbundsklubbar, vilket innebär att förbundet organiserar cirka 55 000 sportfiskare.

Svenskt sportfiske och Sportfiskarna står starkare än på mycket länge, den styrkan kommer att användas för att kraftfullt fortsätta arbetet för främjat sportfiske, mer fiskevård och bättre vattenmiljö!

Läs verksamhetsberättelsen 2012 här.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera