Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har påträffat tre stycken årsungar av lax i Forshagaforsen nedströms det första vandringshindret i Klarälven. Laxungarna var mellan 70 och 76 mm långa. Lyckad lek har alltså skett i älven direkt utanför Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga. Det kan tyvärr innebära att blandning kan ske mellan den ursprungliga Klarälvslaxen och den Gullspångslax som sätts ut i Klarälven.

Det har under många år spekulerats om det blir några ungar från de laxar och öringar som inte går upp i fiskfällan. Nu har det för första gången dokumenterats att det sker lyckad lek. Fångsterna gjordes under elfiske inom ett projekt som Sportfiskarna genomför under 2016.

Projektets syfte är just att se om det finns årsungar av lax eller öring i Klarälven nedströms det nedersta vandringhindret. Projektet finansieras via fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Värmland och Havs- och vattenmyndigheten. Vid tidigare elfisken som genomförts med elfiskebåt inom projektet ”Vänerlaxens fria gång” påträffades inga lax- eller öringungar nedströms Forshaga. 

Prover från fiskarna ska skickas på genetisk analys för att se om det är Klarälvslax eller Gullspångslax.

Elfisket utfördes av Peter Belin, Sportfiskarna och Jesper Sundberg praktikant från SportfiskeAkademin.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera