Annons

 i Eko/Miljö

Länsstyrelsen föreslår att ett område 1 km väster om Oslättfors, kallat Lundbosjön, ska bli naturreservat. Området är 1 113 ha stort. Det föreslagna området är variationsrikt med både vatten-, våtmarks- och landmiljöer. 

I norr rinner Testeboåns forsar som i en lugnflytande sträcka når Lundbosjön. Testeboån är ett nationellt högt prioriterat vattendrag. Den är oreglerad och har en nära nog naturlig vattenföring förutom tidigare flottledsrensning. Längs ån finns både värdefulla lövrika svämskogar med landets nordligaste förekomst av ek och frodiga strandängar med många intressanta kärlväxter och lavar.

Läs mer här -> LST

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!