Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har tagit fram ett förslag för att restaurera Hamrångeån i Gävleborgs län. Genom att avlägsna vandringshinder och återställa viktiga biotoper i ån kommer alla fiskarter att gynnas, både stationär och kustlevande fisk. Genom att återskapa strömsträckor hoppas man bland annat på sikt få ett havsöringsbestånd i ån.

Hamrångeån har mycket höga naturvärden, i synnerhet för vandrande fisk. Historiskt har kraftiga ingrepp skett i ån som reducerat dessa värden. Vid utloppet vid Norrsundet har det länge funnits industrier vars vattenbehov styrt regleringen av Hamrångeån….

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!