Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Marina konfliktzoner är områden där mänsklig verksamhet påverkar valar, havssköldpaddor, fiskar och fåglar som lever till havs. Dessa kritiska marina områden på jorden, är kartlagda för första gången av forskare världen över. 

Marina konfliktzoner är inte statiska utan skiftar beroende på säsong. Det innebär att ett område kan vara en sådan zon en del av året men inte en annan. En anledning är att djuren rör sig över stora områden. De kan befinna sig på en plats när ungarna föds för att sedan flytta hundratals mil till områden mer rika på föda.

Nya konfliktzoner kan även uppkomma då mänsklig aktivitet påverkar områden som tidigare varit orörda. Det kan handla om nya farleder för transportfartyg, industriellt fiske, oljeutvinning och nya färjeleder.

Läs mer här -> forskning.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera