Annons

 i Eko/Miljö

Vattenkraft är förutom överfiske en av huvudorsakerna till att den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är på utrotningens gräns. Ålyngel når inte sina lekområden på grund av alla vandringshinder i form av dammar.

De som istället utplanteras i våra sjöar massakreras i turbinerna eller fastnar och dör på rensgallren när de ska till Sargassohavet för att fortplanta sig.

År 2010 skrev dåvarande Fiskeriverket och ett antal av de största vattenkraftsföretagen under en avsiktsförklaring i vilken kraftföretagen skulle försöka uppfylla sin del av lagkraven i EU:s ålförordning från år 2007. Smaka på den. Myndighet kommer överens med bransch om att branschen ska försöka lyda lagen…

Läs mer här -> Altinget

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!