Annons

 i Eko/Miljö

En serie initierade artiklar i tidningen Mitt i har nyligen lyckats lyfta problematiken med industritrålningen i Östersjön.

För många sportfiskare på ostkusten är de enorma trålarna från Västkusten och deras storskaliga fiske välkända. Det pelagiska fisket efter skarpsill och strömming i Östersjön är tyvärr helt lagligt. Bland sportfiskarna finns redan en stark opinion mot att den kustnära strömmingen fiskas upp och mals ner till fiskmjöl som används i fiskodling och till djurfoder.

Även det lokala småskaliga kustfisket som fångar fisk för mänsklig konsumtion är påverkat då deras fångster av strömming minskar. Däremot har problematiken med industritrålarna varit relativt okänt för gemene man, men tack vara artiklarna i tidningen Mitti i har den regionala opinionen runt huvudstaden nu ökat. Fler än 16 800 har hittills skrivit på en nyligen startad namninsamling på Skiftet mot industritrålningen.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera