Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Kalmarsundskommissionen arrangerar ett öppet möte om fisk och fiske onsdagen den 2 februari i Kalmar. Syftet är att få förklaringar till varför kustfisket har minskat, och vad vi kan göra för att få tillbaka större bestånd av fisk såsom gädda, abborre, torsk och ål till Kalmarsund och Östersjön. Inbjudan riktar sig till fiskeorganisationer, vattenråd, kustmiljöföreningar, yrkesfolk och allmänt intresserade

Tid och plats

Tid: onsdag 2 februari kl 16:00 till ca 18:30

Plats: Sjöfartshögskolan i Kalmar, hörsal ”Fullriggaren”
Skolan ligger vid Kalmar gästhamn bredvid Turistbyrån. Adress: Barlastgatan 11

Program

Eftermiddagen kommer att inledas med en serie presentationer, och sedan följer en diskussion/debatt som leds av journalisten Ulf Wickbom. Publiken får möjlighet att ställa frågor direkt till vår expertpanel!

Presentationer:

 • Det kustnära fisket förr och nu  
  May-Britt Landin, ordförande för Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening
 • Skarpsillsprojektet – bytesfiskarnas roll i födoväven
  Magnus Appelberg, laboratoriechef för Fiskeriverket i Öregrund
 • Rekrytering av rovfisk till Östersjöns kustområden
  Per Larsson, professor i fiskekologi vid Linneúniversitetet. 
 • Friskare kustmiljö och ett bättre fiske – det är möjligt!
  Joel Norlin, kommunikationschef för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
 • Lokal fiskevård och dess organisation
  Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.                   

Expertpanel

Anders Kjellberg, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Kalmar
May-Britt Landin, yrkesfiskare
Joel Norlin, sportfiskare
Per Larsson, fiskforskare
Magnus Appelberg, Fiskeriverket
Olof Johansson, fd miljöminister

Samarrangemang

Mötet är ett samarrangemang mellan Kalmarsundskommissionen, Fiskeriverket, projekt MOMENT och de lokala vattenråden.

Läs mer här -> Kalmar

//Sebastian Wiman +Fisheco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera