Annons

 i Eko/Miljö

Laxen har under de senaste åren ökat dramatiskt. Utvecklingen beror framför allt på förändrande fiskeregler i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna.

– I flera av länets älvar har rekord på rekord slagits i form av antal uppvandrande lekfiskar, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten. 

I Östersjön har den tillåtna kommersiella fiskekvoten sänkts från över 600.000 laxar för några år sedan till strax under 100.000 idag. Av dessa får Sverige fånga ca 28.000. Den minskade kvoten gör att en mycket större andel av laxbeståndet återvänder till sina hemälvar för lek än tidigare. I flera älvar har dessutom omfattande restaureringar genomförts för att återställa miljön efter historiska flottledsrensningar. Laxungarna som föds i älvarna gynnas av dessa åtgärder och fler än tidigare överlever och kan växa sig stora.

Rekordmånga laxyngel i länets vattendrag

Aldrig tidigare har det noterats så mycket laxyngel i Länsstyrelsens årliga elfiskeundersökningar. Några älvar, till exempel Vindelälven och Byskeälven, har visat höga yngeltätheter i några år, men nu verkar även tidigare svaga älvar ha reagerat positiv på de anträngningar som gjorts för att stärka laxstammarna. Framförallt i Öreälven, Rickleån och Sävarån har yngeltätheterna ökat anmärkningsvärt (4-5 gånger högre täthet i år jämfört med medeltäthet under senaste 10 åren). Även länets andra älvar ser ut att gå emot en allt ljusare lax-framtid.

Goda förutsättningar för fritidsfiket

– Med älvar fyllda av yngel som aldrig förr kan vi, med försiktighet, anta att nya uppvandringsrekord av leklax kommer att slås framöver. Det innebär goda förutsättningar för vidare utveckling fritidsfisket i våra vattendrag, säger Stefan Larsson.

Läs mer

Resultat för samtliga älvar finns på: www.laxälvar.se

För mer information kontakta

Stefan Larsson
width=0010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Vad är elfiske?

I alla Sveriges 16 vildlaxälvar genomförs årliga elfiskeundersökningar. I länets åtta laxälvar ansvarar länsstyrelsen för undersökningarna. Genom elfisket erhålls underlag för att bedöma lax- och öringstammarnas status över tid. 

I korthet går elfiske till så att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas varvid elfiskaren kan håva den för räkning, vägning och mätning. Vid elfiske i älvar används vanligtvis en motordriven elgenerator som placeras på vid strandkanten. Från generatorn dras en kabel (katod) ned i vattnet. En annan kabel ansluts till en elfiske stav (anod) som elfiskaren bär i en hand. 

Fiskaren går sedan i slag (uppströms) över den yta som skall fiskas. I andra handen håller fiskaren en håv för att kunna håva den fisk som bedövas. Håvad fisk läggs i en hink med vatten, som en medhjälpare bär. 

Efter avslutat fiske artbestäms, vägs och mäts fisken, varefter de återutsätts i älven. För att få utföra elfiske krävs förutom utbildning ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelserna. Efter beräkningar blir slutresultatet av undersökningarna ett täthetsmått av yngel per lokal eller per älv, t.ex. var medeltätheten under 2015 för årsgamla laxyngel i Rickleån 14.6 yngel/100m2.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!