Annons

 i Eko/Miljö

Det finns allt mindre vild lax i svenska vatten. Viktiga insatser lyckas inte vända trenden. Vi arbetar för att vattenkraftbolagen ska ta sitt ansvar och att fisket på lax till havs upphör. 

Den vilda laxen fortsätter att minska i antal i Sverige, trots att fisket är på historiskt låga nivåer. Insatser från både myndigheter och ideella krafter har inte lyckats vända trenden. Idag blir bara mellan en och tio procent av laxarna tillräckligt gamla för att återvända sina till sina ursprungsfloder för att föröka sig.

Ingen vet riktigt varför, men något dödar de unga laxarna till havs. Det behövs mer forskning för att ta reda på vad det beror på. Möjliga alternativ är parasiter och sjukdomar, bifångst i fisket till havs och minskad tillgång till bytesfisk.  

Den odlade laxen hotar den vilda

Ett problem för den vilda laxen är utsättningarna av odlade laxar i svenska flodmynningar. I Östersjön sätts 5 miljoner laxyngel ut per år. Det är mer än dubbelt så många som produktionen av vilda laxyngel. Den odlade laxen sätts framför allt ut av vattenkraftbolag för att kompensera för de vilda laxar som inte längre kan reproducera sig i utbyggda älvar med kraftverksdammar.  Men utsättningarna hjälper inte den vilda laxen – tvärtom. Det finns tre orsaker:

  • Utsättningarna av odlade laxyngel bidrar till ett hårt fisketryck på lax, eftersom odlade laxar måste fiskas för att minska risken för att de ska gå upp i fel flod. Vid fiske efter odlad lax fiskas alltid en viss mängd vild lax.
  • Odlad utsatt lax går upp i fel flod i större utsträckning än vild lax. Där blandar de sig med vilda lax bestånd och försvagar den genetiskt.
  • Stora mängder odlad utsatt lax konkurrerar med den vilda laxen om plats och föda.

Fiska i floderna, inte i havet

Innan vattenkraften byggdes ut i Östersjöns floder fanns det över 100 vildlaxbestånd runt Östersjön. Idag finns det knappt 30 kvar. På västkusten finns ett tjugotal. Flera av dessa, särskilt i norra Sverige, är livskraftiga och tål att fiskas. Andra bestånd är på gränsen att raderas ut. För att vara säker på att man fiskar på starka bestånd är det viktigt att förvaltare styr både yrkes-, fritids- och sportfisket till floderna. Så länge man fiskar till havs kommer man alltid att riskera att fånga fisk från svaga bestånd.

Ta strid för laxen inom EU

Sverige har det senaste året vidtagit viktiga åtgärder för den vilda laxen. Fisket med långrev i södra Sverige har förbjudits och kvoterna har minskats rejält. Nu hoppas vi att Sverige vågar ta strid för Östersjölaxen på EU-nivå. Vi vill att Sverige kräver ett stopp på allt fiske till havs, precis som man redan har i Atlanten.  Det behövs också bättre förvaltning av sport- och fritidsfisket som idag står för en ansenlig mängd av laxfångsterna.

I augusti 2011 föreslog Europakommissionen en ny förvaltningsplan för den vilda Östersjölaxen. Under sommaren 2012 har Havs- och Vattenmyndigheten också påbörjat en nationell förvaltningsplan för Västkustlaxen. Naturskyddsföreningen kommer att följa arbetet med båda planerna noga. Vi kommer att arbeta för att:

  • Inga vilda laxar ska fiskas till havs
  • Utsättningar av odlad lax ska stoppas
  • Sport- och fritidsfiskarnas fångster ska räknas och rapporteras till myndigheterna
  • Allt fiske på hotade bestånd ska stoppas

Vi tycker också att de pengar som kraftbolagen inte längre behöver använda för utsättningar av odlad lax istället ska användas för att förbättra vandringsvägar och återställa habitat för lax och andra vandrande arter. 

Just nu pågår en revidering av den lagstiftning som vattenkraften lyder under. Vi arbetar för att lagen ska säkerställa att vattenkraften bedrivs med hänsyn till den biologiska mångfalden.  

Gifter i Östersjölaxen

Laxen i Östersjön har så höga dioxinnivåer att de överstiger EUs gränsvärden för livsmedel. Enligt Livsmedelsverket bör ett barn inte äta lax mer än 2-3 gånger per år för att inte riskera hälsan. Flickor och unga kvinnor lagrar giftet i kroppen och kommer att föra över det till sitt foster om de får barn. Mot denna bakgrund och med tanke på det kritiska läget för den vilda laxen så är det orimligt att fortsätta med ett yrkesfiske efter Östersjölax som mat.

Du kan hjälpa laxen med Bra Miljöval-el

Elbolag som producerar el märkt med vår certifiering Bra Miljöval sätter av pengar i en speciell miljöfond. Under 2010 avsattes 15 miljoner ur fonden till åtgärder för att minska vattenkraftens negativa miljöpåverkan. Vanliga projekt är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att bygga omlöp så att lax och andra vandrande arter kan ta sig förbi kraftverksdammar. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter där vattenkraften utgör en del av miljöproblemet.

Läs mer här -> Naturskyddsföreningen

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!