Annons

 i Eko/Miljö

Mark- och miljööverdomstolen sa idag nej till brytning av kaolinlera vid Billinge och naturområdet Jällabjär intill Rönne å.

Striden om gruvbrytning vid Jällabjär har stått ända sedan 1994 då Svenska kaolin lämnade in sin första ansökan. Man fick nej i Mark- och miljödomstolen 2002, men en ny ansökan lämnades in 2014. Även denna gång sa domstolen nej men bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.

Sportfiskarna har deltagit i målet sedan 2018, särskilt med anledning av de satsningar som görs på sportfisket i Rönne å. Klippans kommun tog nyligen beslutet att köpa in de tre kraftverken i Rönne ås huvudfåra med syftet att riva kraftverken och gynna biologisk mångfald och utveckla sportfisket.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera