Annons

 i Eko/Miljö

För det första vill jag tacka för att mitt inlägg på Storfiskbloggen gav upphov till en liten debatt. Debatt är alltid bra. Jag vill också redan från början påpeka och påminna om att det varje senhöst pågår en diskussion på www.sportfiskarna.se angående allt som rör Storfiskregistreringen.

Någon gång i november-december ventileras viktgränser, arters vara eller icke vara i registret, nya regler och allt annat som rör registreringarna av fisk. Därför kommer jag bara helt kort kommentera det hela nu. Välkommen till den riktiga diskussionen senare i höst! Jag förespråkar personligen användandet av längdmått i fisketävlingar och liknande. Det är relativt enkelt att mäta en fisk och släppa tillbaka den oskadd. Samtidigt är det inte alltid förenat med så vansinnigt mycket större besvär (för många arter) att väga en fisk om man är utrustad med vågsäck av något slag och en digitalvåg. Köp en karpsäck där en fångad fisk kan vila ut i vattnet innan du ska släppa den (om du ska göra det)! Även mätning kräver vettig utrustning för att den ska vara skonsam och exakt. Men, det här är egentligen en helt annan diskussion. I Storfiskregistret finns dock några skäl till att vikten är och kanske bör förbli det viktigaste kriteriet för bedömning av fiskens storlek. Låt mig förklara.

Vissa arters längd är mindre intressanta
Längden kan säkert anses som det viktigaste måttet för vissa arter, till exempel gädda och lax, som använts som exempel ovan. Fast många håller inte med. En lång, tanig fisk, är inte lika häftig eller lika åtråvärd som ett välmatat exemplar. En lång OCH tung fisk är drömmen för många.

Eventuellt kan längdjakt, istället för viktjakt, bidra till ett minskat tryck på lekfisk. Men, jag tror ärligt talat att det styrmedlet hjälper marginellt. Vill du ha en lång (eller tung) fisk så kommer lekbestånd, där de största fiskarna samlas ändå vara intressanta för hugade sportfiskare. Är det den sortens fiske man vill stävja är det nog bättre att använda förbudstider, förbudsområden eller liknande. Fast, det är nog inte Storfiskregistrets uppdrag. Dessutom – vikten är idag det allenarådande och enda intressanta måttet för många fiskarter. När det gäller karp, piggvar, berggylta, ruda, eller braxen (för att ta några godtyckliga exempel) är längdmått ingen riktigt bra måttstock. En del av fiskens karaktär bygger på dess kondition, dess höjd och bredd, snarare än längd. Hur många rudor är inte 44 cm? Hur många braxnar är inte 70 cm? Det som skiljer dem åt är vikten. Vikten visar hur stor fisken är. Inte många specimenfiskare (om någon?) skulle antagligen tycka att det var ok att det svenska rekordet på piggvar vore en längd i centimeter. I alla fall inte som vårt värdesystem ser ut idag.

Svenskt rekord med hög trovärdighet. Det ovanstående för mig dessutom in på en annan liten viktig detalj. Sportfiskarna utser svenska rekord och har som ambition att hålla en hög svansföring i ämnet. Ett svenskt rekord bör och ska vara så lite fyllt av tvivel som det är möjligt. Granskningen är tuff – och har blivit tuffare.
Dagens digitala vågar kan väga på grammet när. Därför går det att skilja ut vilken fisk som är störst av de 14 stycken som alla är 89 centimeter långa. Som exempel: bara i år har det anmälts 13 abborrar med längdmåttet 49 cm. Vilken är störst? Ingen? Alla?  Det blir mycket svårt att utse svenska rekord, om vi vill ha dem förstås … Det finns dessutom alltid möjlighet att låta bli att väga eller mäta fiskar över huvud taget. Men för statistikens skull kan det vara bra med sådan information.

Jag vill också påstå att det inte tar längre tid och är inte mindre skonsamt att snabbt väga en firre i en våt vågsäck, än att mäta den hyperexakt, åtminstone vad gäller många av våra fiskarter i Storfiskregistret.
Ett annat exempel: En blank havsöring, där fjällen rasar av vid minsta kontakt bör varken vägas eller mätas om den ska släppas åter. Slår man ihjäl den för senare tillagning kan det ju inte vara något hinder att den vägs också. Givetvis kan man vända ut och in på alla mina teorier och diskutera vidare alla punkter, men för min del får det vara stopp här tills vidare. Välkomna åter i den stora Storfiskdiskussionen senare i höst. Och skitfiske där ute. Väg, eller mät, men framför allt: fiska och ha kul!

Glada hälsningar från

Nicka Hellenberg,
Sportfiskarnas storfiskregistrerare 

Läs mer här -> Längd eller vikt…

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!