Annons

 i Eko/Miljö

Trots kampanjer och rödlistning säljer 9 av 10 den utrotningshotade ålen. Det gäller framförallt i Sydsverige där åltraditionen är stark men också i resten av Sverige. Nejtrenden är starkare bland restaurangerna där bara en av tio har kvar ålen på julbordet. Det visar WWFs rundringning inför julen.

Undersökningen omfattar totalt 156 krogar, rederier och butiker runt om i Sverige. Det är sjätte gången den genomförs. Nytt för i år är extra fokus på fiskbutikerna.

– Medvetenheten om att ålen är hotad har ökat i restaurangbranschen. Många har plockat bort den från julbordet och menyerna. Det är ett positivt steg framåt. Men det är illavarslande och olyckligt att många fiskbutiker fortsätter att sälja en akut hotad art, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Enligt lag är det generellt förbjudet att fiska ål men undantag gäller för de yrkesfiskare som har ålfiskelicens. WWF vill helt förbjuda ålfisket i EU med tanke på hur hotad ålen är. I dag har 216 yrkesfiskare i Sverige enligt Havsmyndigheten speciellt tillstånd att fiska ål. I myndigheternas kampanj ”Fråga alltid om ålens ursprung” uppmanas handlare och konsumenter att fråga efter dokument som visar att ålen fiskats lagligt.

Trots trenden att säga nej kan ett tiotal av de drygt 100 restauranger som slutat med ål tänka sig att ta in den på beställning. ”Är det bara några mindre bitar kan vi nog fixa det om ni beställer i förväg”, säger en kökschef i Mellansverige. ”Det är nog sisådär att den verkligen är rödlistad”, hävdar några krögare.

Argumentet att ålen är okej för att den är odlad, som några tillfrågade hävdar, räcker inte, enligt WWF

– Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stora. I grunden kommer de från samma hotade bestånd som vi måste skydda, säger Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på WWF.

Ålrundringningen gjordes i månadsskiftet november – december till 156 restauranger, rederier och fiskaffärer. De som ringde på uppdrag av WWF agerade som privatpersoner och kunder när de ställde frågorna ”Har ni ål på julbordet i år” (till restauranger)? Om nej – Kan ni ta in den på beställning? Säljer ni ål inför julen? (till fiskbutiker).

Fakta: Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är klassad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen (rödlistan) och Artdatabanken samt har rött ljus i WWFs fiskguide. Havsforskningsrådet ICES rekommenderar att alla mänskliga aktiviteter som hotar ålen ska minimeras. Överfiske, miljögifter och vandringshinder i form av kraftverksturbiner tros vara några av orsakerna. Invandringen av yngel, glasål, från Sargassohavet är nere på några få procent jämfört med 1970-talet.

Ålfiske är förbjudet i Sverige sedan 1 maj 2007. Undantag gäller yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. I vissa sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet, men fångsten får inte säljas.

Resultat WWFs ålundersökning 2016:

Totalt ingår 156 restauranger, rederier och fiskbutiker i undersökningen. Av 101 restauranger säljer bara 1 av 10 ål. Av de som säger nej (9 av 10) uppger 10 procent att de kan ta in ål på beställning.
Av 55 fiskbutiker uppger 87 procent att de säljer ål. Livsmedelskedjorna ingår inte i granskningen.

Fakta: Ålen har en spännande livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten. Därifrån driver den med strömmen till östra Atlanten och simmar sen vidare i vatten och floder i Europa. Det är inte mycket som är känt om ålens fortplantning och vandring, men den leker och dör i Sargassohavet. I de kalla vattnen i norr kan livslängden överstiga 80 år. Världens äldsta ål dog 155 år gammal i slutet av 2014, efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i en brunn i Österlen. Ålen kan till och med ta sig över land.

För frågor:

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15
Inger Näslund, expert havs-och fiskefrågor WWF, 070-105 30 57
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se
Presstelefon 08 – 546 575 00, e-post: press@wwf.se

MagazineFishEco

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera