Annons

 i Eko/Miljö

Beståndet av torsk i Nordsjön har sjunkit under den säkra biologiska nivån, visa nya beståndsuppskattningar från Internationella Havsforskningsrådet ICES. Det betyder att alla MSC-certifierade fisken som fiskar på torskbeståndet i Nordsjön påverkas och att certifikaten dras tillbaka.

Det senaste vetenskapliga rådet har förändrat uppfattningen av torskbeståndet i Nordsjön, som tidigare trotts vara inom säkra gränser. Orsakerna till nedgången är oklara, men forskarna antyder att det kan bero på varmare vatten – drivna av klimatförändringar – och att färre unga torskar överlever till vuxen ålder.

Nedgången i beståndet har inträffat trots fiskindustrins åtgärder för att minska fångsten av ung fisk, som förbättringar av selektiviteten i fisket och att undvika lekområden.

Fisket av torsk i Nordsjön berör flera länder. Certifikaten som nu dras tillbaka gäller det danska, norska och skottska fisket. Ett antal svenska båtar ingår i den danska MSC-certifieringen. Den svenska delen i fisket är relativt liten.

Läs mer här

För mer information, kontakta gärna:

Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 0707-33 38 06, linnea.engstrom@msc.org

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef för MSC i Svergige, 0738-022503. Linda.sornas@msc.org

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera