Annons

 i Vinter

Kylan gör att isarna i Mellansveriges skärgårdar börjar lägga sig. Det skapar möjligheter till fina uteaktiviteter i form av skridskoåkning, fiske, promenader och annat. Vistelse på skärgårdsisar kräver dock extra försiktighet och uppmärksamhet.

Isläggningen i skärgårdarna har ett utdraget förlopp. Isen lägger sig vid olika tidpunkter i skärgårdens olika vikar och fjärdar. Det kan vara variationer i vattendjup, strömmar, inverkan av vindar och annat som gör att isens bärighet kan variera mycket från ställe till ställe. De inre, redan islagda fjärdarna, har nu dessutom lite snö på sig som gör det svårt att ”läsa isen” och uppfatta gränser mellan bärig och svag is.

Några saker att tänka på när det gäller skärgårdsis:

  • Salt is är alltid svagare än sjöis. Det behövs extra marginaler på saltis.
  • Snön gör det svårare att bedöma isens kvalité och bärighet. Den skymmer isgränser mot senare lagd och därför tunnare is. Det är särskilt svårt på skärgårdsis där variationerna är stora.
  • Väderomslag medför vattenståndsförändringar som skapar strömmar som försvagar isen i sund och över grund och andra strömställen

Allmänt brukar man rekommendera en istjocklek på 10 cm men för skärgårdsis kan det behövas större marginaler på grund av de stora variationerna i bärighet. Det krävs extra stor uppmärksamhet på försvagningar, till exempel vid senare lagda områden, vindbrunnar där vinden stört isläggningen, smala sund, runt uddar och över grund.

Vi uppmanar därför till särskild uppmärksamhet när nu isen lägger sig i våra skärgårdar.

Vid all vistelse på is gäller ledorden: KUNSKAP, UTRUSTNING och SÄLLSKAP

KUNSKAP – Lär dig om isar och isars svaga områden. Vad gäller för just din skärgård. Var finns de luriga strömställena? I vilken ordning lägger sig isen?

UTRUSTNING – Ispik eller motsvarande för att prova isens bärighet, isdubbar lätt åtkomliga, även med vantar på, livlina för egen och andras räddning samt någon form av flythjälp som kan vara flytväst, flytoverall eller en ryggsäck med vattentätt packat ombyte. Ryggsäcken ska ha midje- och grenremmar så att den inte flyter upp över huvudet om isen skulle brista.

SÄLLSKAP – Erfarenheten visar att det är mycket svårt att ta sig upp ur en isvak utan hjälp. Därför ska du inte vistas ensam på isen. Helst bör man vara en grupp av minst tre personer som färdas med avstånd emellan så att inte alla går igenom isen samtidigt.

Läs mer på www.issäkerhet.se

Ytterligare information finns på www.issäkerhet.se eller kontakta:

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-594 15 96

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 0769-41 14 65, mikael.olausson@sls.a.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!