Annons

 i Eko/Miljö

Nu kommer ännu en forskningsrapport som visar att det storskaliga fisket efter strömming och sill i Östersjön är ohållbart och måste begränsas. Samtidigt fortsätter trålfisket strax utanför kusten.

Östersjöcentrum på Stockholms universitet publicerade i dagarna en så kallad policy brief om fisketryck och beståndsstatus för sill och strömming i Östersjön. Rapporten konstaterar att fisketrycket ökat kraftigt, särskilt kustnära och rekommenderar därför att trålgränsen flyttas ut till 12 sjömil från baslinjen. Dessutom rekommenderas att fångsterna bör minskas och att ett större hänsyn måste tas i fisket för att skydda lokala bestånd. Rapporten bekräftar de slutsatser som Sportfiskarna publicerade i juni 2020… Läs mer här Sportfiskarna!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera