Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Vattenmyndigheterna som ska genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige fick nyligen sina åtgärdsprogram godkända av regeringen.

De nya programmen för landets fem vattendistrikt sträcker sig över åren 2021–2027. Godkännandet från regeringen är ett viktigt steg för att bland annat trygga dricksvattenförsörjning och för att åtgärda övergödning, miljögifter och andra miljöproblem. Regeringen konstaterar i sitt beslut att de flesta av åtgärderna handlar om grundläggande åtgärder, alltså sådant som egentligen redan är minimikrav enligt gällande lagstiftning… Läs mer här Sportfiskarna!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera