Annons

 i Eko/Miljö

HaV presenterade 22 mars nya skärpta fiskebestämmelser för ostkusten efter förslag från länsstyrelserna. Syftet med de nya fiskereglerna är att skydda hotade fiskbestånd på ostkusten, framför allt gädda.

Sportfiskarna som under lång tid bedrivit fiskevård och anlagt mängder av gäddfabriker längs ostkusten är generellt positiva till ett utökat skydd för fisken, särskilt i form av väl avgränsade fredningsområden i kombination med fönsteruttag och fångstkvoter. I vissa fall föreslog även Sportfiskarna till och med mer långtgående fångstbegränsningar för sportfisket. Däremot anser förbundet att fiskeförbud och långa fredningstider längs hela kustavsnitt är helt fel väg att gå, särskilt som det finns andra faktorer än sportfisket som har större negativ påverkan på fiskbestånden.

De nya reglerna omfattar kusten från norra Uppsala län till och med Kalmar län. Regleringarna innebär nu en hel del inskränkningar i möjligheterna att utöva sportfiske på ostkusten då bland annat 64 nya fredningsområden införs och 28 fredningsområden får ökat skydd.

Regleringarna innebär särskilt stora inskränkningar för sportfisket i Kalmar län där fredningstiden i Kalmarsund och runt Öland nu utökas med månaden mars och gränsen för fredningsområdet flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län. Framför allt det populära abborrfisket i Kalmarsund som i princip enbart bedrivs som Catch&Release drabbas därmed hårt.

-Sportfiskarna är som alltid beredda att bidra till ett ökat skydd för hotade bestånd men det är mycket olyckligt att sportfisket nu begränsas så kraftigt och ensidigt. Exempelvis fredningstiden i Kalmarsund har aldrig blivit ordentligt utvärderad så kunskapsläget om vilken verkan den typen av fredning faktiskt har haft är bristfällig. Ändå utökas regleringen nu ytterligare. Ett omfattande beståndsövervakningsprogram av gäddan längs ostkusten är nu nödvändigt, kommenterar Olof Engstedt, projektledare fiskevård på Sportfiskarnas kontor i Kalmar.

-Sportfiskarna hade hellre sett att man i Kalmar län i högre grad använde samma modell som Länsstyrelsen i Stockholms län med flera angränsande län nu använt med väl avgränsade fredningsområden i kombination med fönsteruttag och fångstkvoter. Det är en effektiv modell som inte drabbar sportfisket och sportfiskenäringen lika hårt, kommenterar Anders Karlsson, regionchef i Region Syd, biträdande generalsekreterare.

Förbundet kräver därför nu även skarpa åtgärder för att begränsa industrifisket efter strömming i kustnära vatten samt en hårdare reglering av skarv och sälbestånd. I övrigt förväntar sig Sportfiskarna även att HaV och länsstyrelserna i god tid genomför en mer inkluderande samrådsprocess vid nästa större ändringar av fiskeregler. Sportfiskarna menar att nästa steg nu rimligen bör inkludera även ett generellt förbud för nätfiske innanför tremeterskurvan runt hela kuststräckan.  

Läs mer om de nya fiskeregleringarna här: havochvatten.se

Läs mer om Sportfiskarnas tidigare svar på förslaget till nya regleringar: Sportfiskarna säger nej till ensidigt förslag som slår mot sportfisket på ostkusten

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!