Annons

 i Eko/Miljö

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att skydda havsmiljön i södra Kattegatt och norra Öresund i ett marint naturreservat. Området är av stor betydelse för torsk och tumlare och skyddet gör att samhällen med bottenlevande djur som sjöpennor, musslor och havskräfta kan utvecklas naturligt. Med sina 58 000 ha blir Skånska Kattegatt näst störst bland Sveriges marina naturreservat.

–Det här rör sig om ett område som har varit fredat från fiske sedan 2009. Det är en unik möjlighet att skapa ett naturreservat som kan fungera som ett referensområde för hela Västerhavet där mänsklig påverkan minimeras. Vi är glada att nu gå in i nästa fas för att samverka med olika organisationer om förvaltningen av området. Det är viktigt att vi verkligen drar nytta av de unika förutsättningarna området har för att få mer kunskap om vår havsmiljö, säger Kristian Wennberg, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Flera hotade arter

Inventeringar har visat att flera hotade arter förekommer i Skånska Kattegatt, bland annat trubbig sandmussla och hästmussla. Hotade arter av sjöfågel finns i området, exempelvis ejder, svärta och tretåig mås.

Området är del av ett av kärnområdena för Bälthavspopulationen av tumlare. I kärnområden kan de samlas i högre antal eftersom exempelvis födotillgången är bättre. Skånska Kattegatt är också ett område där individer av torsk samlas för att leka under januari till och med mars.

–Vi hoppas att den lilla spillra som finns kvar av torsk kan få en fredad plats här och bidra till stärkta bestånd även utanför reservatet. Dessutom vet nog inte många att vi faktiskt har koraller i Skåne. I området finns det kvar hotade djursamhällen av fina koraller, så kallade sjöpennor, som vi nu kan skydda mot skadlig bottentrålning, säger Kristian Wennberg.

/

Koralldjuret sjöpenna. Foto: PAG Miljöundersökningar HB

Stärker skydd för naturvärden

Länsstyrelsens beslut om innebär att skyddet för de höga naturvärdena i området stärks, bland annat genom:

  • Förbud mot exploatering, jakt och att köra vattenskoter
  • Maxhastigheten för vissa fartyg begränsas till 25 knop
  • Tydliga regler införs för hur man får färdas i närheten av marina däggdjur och sjöfåglar
  • Militärövningar förbjuds, men Försvarsmakten får möjlighet att undersöka minor när det innebär minst påverkan på de ljudkänsliga tumlarna

–Regler för fiske omfattas inte av föreskrifterna. Fiskeförbudet har kommit till genom ett bilateralt avtal med Danmark. Länsstyrelsen hoppas att beslutet om naturreservatet ska leda till att Sverige kunna förhandla fram ett permanent fiskeförbud i området inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, säger Kristian Wennberg.

Här kan du ta del av beslutet att bilda Skånska Kattegatt

Här kan du ta del av skötselplanen för området

För mer information: Kristian Wennberg, chef för vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne, kristian.wennberg@lansstyrelsen.se , 010- 224 16 91

 

Fakta: Koraller och 500 år gamla musslor är viktiga för att syresätta bottnarna

Länsstyrelsens inventeringar har visat på goda tätheter av korallerna liten piprensare  och sjöpenna. Andra vanliga djur i bottnarna är eremitkräftor som släpar på sina snäckskal, ormstjärnor som sticker upp sina armar för att samla plankton, plattfiskar samt fiskarna sjökockar och långebarn. Här finns också islandsmusslor, som kan bli hela 500 år gamla, och havskräftor. Alla grävande djur hjälper till att syresätta bottnarna, vilket påskyndar nedbrytning och motverkar övergödningseffekter.

/

Havskräfta och koralldjuret liten piprensare. Foto: PAG Miljöundersökningar HB

Här finns filmer från inventeringar i Skånska Kattegatt:
https://www.youtube.com/watch?v=POcDHY1_1sA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=R4AH8pQOhNU&t=56s

Här finns rapporter om bottenlivet: 
Här kan du ta del av rapport en Videoundersökning av bottnar i sydöstra Kattegatt 2017
Här kan du ta del av rapporten Kartering av bottenfaunan i sydöstra Kattegatt 2014

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera