Annons

 i Eko/Miljö

En utvärdering av öringtätheten i Nissan ovan Nissafors finns nu att läsa för den intresserade. I rapporten hittar man olika bakomliggande åtgärder i det aktuella vattendraget, och hur vattenmiljön ser ut. Syftet med rapporten var att ta reda på varför öringbestånden är svagt i vissa delar av Nissans avrinningsområde uppströms Nissafors. I rapporten delges också resultat av elfisket där man fann färre öringar än förväntat i många fall.

Läs mer här -> Länsstyrelsen

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera