Annons

 i Eko/Miljö

Två veckors förhandlingar för konventionen om biologisk mångfald (CBD) har avslutats i Mexiko. Trots vissa positiva framsteg väcker resultaten oro – med bara fyra år kvar till att Nagoyamålen ska uppnås ligger nio av tio länder markant efter i både ambitioner och åtgärder. Det visar en ny analys från bland andra WWF som presenterades under mötet.

2010 antogs Nagoyamålen, en global plan för att skydda den biologiska mångfalden och hindra utarmningen av ekosystemtjänster. En analys av hur länderna levererar på målen från WWF, Conservation International, Nature Conservancy, RSPB och Birdlife pekar på att 90 % av de rapporterande länderna har för lågt satta mål i relation till den globala ambitionen. 95 % av länderna gör inte heller tillräckligt för att nå målen.

Samtidigt visar WWF Living Planet Report 2016 att världen förlorat 58 procent av populationerna av ryggradsdjur sedan 1970. Om inget görs riskerar populationerna att minska med två tredjedelar fram till 2020.

-Vi måste lägga in en betydligt högre växel om vi ska kunna vända den här trenden. Friska ekosystem är en grundförutsättning för mänsklig utveckling och välbefinnande, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på Världsnaturfonden WWF, som var på plats vid mötet.

En positiv nyhet i förhandlingarna var att länderna fokuserade på att integrera frågan om biologisk mångfald i sektorer som jord- och skogsbruk, fiske och turism. Framsteg gjordes också för att hindra olaglig skogsavverkning och för att öka produktiviteten i jordbruket på ett hållbart sätt.

– Om vi inte klarar av att få in frågan om biologisk mångfald i de sektorer som påverkar den är Nagoyamålen i fara. I Sverige gäller det att åtgärder som värnar den biologiska mångfalden tas in i det nationella skogsprogrammet och i den livsmedelsstrategi regeringen snart väntas besluta om, säger Lovisa Hagberg.

I samband med mötet offentliggjorde WWF och CBD också ett nytt globalt samarbete som ska öka kännedomen om biologisk mångfald och engagera fler att ta ställning för en mer hållbar användning av planetens resurser.

För mer information, kontakta:

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF, lovisa.hagberg@wwf.se, 070 584 15 81

Pressteamet på WWF, press@wwf.se, 08-546 575 000 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera