Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödningen i kustvatten.

– Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Tanken är att satsa på ökad information om övergödningens konsekvenser, ta fram kunskapsunderlag för åtgärder och beslut samt att planera och genomföra dessa. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Delar av anslagets användning regleras särskilt i förordning eller i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna.

Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för Havs- och vattenmiljöanslaget och myndigheten gör varje år en återrapportering till regeringen om hur anslaget använts.

För 2019 är havs- och vattenmiljöanslaget totalt 1 149 565 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 950 miljoner kronor. Den största andelen av anslaget delar HaV ut till landets 21 länsstyrelser som sedan fördelar medel vidare till kommuner, organisationer och företag. Pengarna går bland annat till fiskevård, kalkning, LOVA-projekt, arbete med vattenförvaltning, till åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. I fjol delade HaV ut totalt 374 miljoner kronor till länsstyrelserna för detta, i år får de totalt cirka 399 miljoner kronor.

Nytt för i år är att HaV beslutat att ge ytterligare totalt 21 miljoner kronor till länsstyrelserna, i enlighet med villkor 15 i regeringens regleringsbrev till HaV. Det innebär att länsstyrelserna i år får totalt 419,9 miljoner kronor. Medlen ska användas för att minska övergödningen i kustvatten.

Läs mer här -> HaV

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!