Annons

 i Eko/Miljö

Nu får det polska yrkesfisket efter lax en tydlig reprimand för den oregistrerade fångst av östersjölax som landets fiskenäring bedrivit under många år: landets fångstkvot för lax sänks med 1 776 laxar.

– Det är positivt att kommissionen nu tar tag i det polska överfisket på lax. Det här ökar även trovärdigheten för EU:s laxplan, kommenterar Glenn Douglas Sportfiskarna Region Norr.

EU-kommissionens kontroller av det polska laxfisket har belagt att fångstkvoten 2012 överskreds med minst 1 776 laxar. Nu dras detta antal av från årets kvot, om detta inte är möjligt dras det av från 2014 års kvot.

Det är väl belagt att det polska yrkesfisket bland annat har satt i system att registrera fångad lax som havsöring för att kunna fånga mer lax än den tilldelade kvoten. Havsöring saknar en fångstkvot för yrkesfisket. Genom att det polska fisket överskrider fångstkvoten försvåras arbetet med att skapa en gemensam hållbar förvaltningsplan för östersjölaxen. Även möjligheterna att skydda svaga laxstammar minskar.

– Det är fortsatt viktigt att kontrollera det yrkesmässiga laxfisket så att fångstkvoterna inte överskrids kommande år. Sportfiskarna kommer fortsatt bevaka denna fråga via våra kontakter i EAA och i EU-kommissionen, avslutar Glenn Douglas.

Läs mer –> Sportfiskarna

// Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera