Annons

 i Eko/Miljö

Organisationen Östersjölaxälvar i Samverkan har tilldelats 680 000 kronor av Swedbank. Pengarna kommer från bankens sparprodukt ”Sverige Etik Östersjölaxen”, den så kallade Lax-Spaxen, och utgörs av courtageavgiften som kunderna betalat när de köpt produkten. 

Motiveringen från SwedBank lyder;

”För deras enträgna, praktiska och väldigt framgångsrika arbete med dels utköpsmetodiken av fasta kustfisken, men även deras energiska dialog mot näringsliv, beslutsfattare och allmänhet. De verkar även som en enande kraft inom laxfrågan, vilket lett och leder till konkreta resultat.

Östersjölaxälvar i samverkan är en ideell organisation för Östersjöns älvar. Organisationen företräder idag över 12 000 fiskerättsägare genom förvaltningsorganisationerna från Mörrumsån i söder till Lainio och Muonio älvar i norr. Bakom oss står även företag inom fisketurismnäringen, privatpersoner, ett flertal organisationer, kommuner och sportfisketidningar.

Östersjölaxälvar i Samverkans ordförande, Thomas Johansson, säger att han är otroligt tacksam över dessa pengar från Swedbank.

– Den här donationen ger oss möjligheter att fördjupa och bredda vårt arbete ytterligare och stärka både organisationen och östersjöälvarnas laxstammar. Vår organisation har vuxit explosionsartat de senaste åren. Nästan samtliga Östersjöälvar är nu med oss på svensk sida och vi finns nu även på finsk sida.

Den stora uppslutningen har till stor del berott på att Organisationen Östersjölaxälvar i Samverkan på ett konkret sätt tagit situationen i egna händer och begränsar fisket utanför älvar med svaga bestånd. Tack vare att organisationen nu har så många medlemmar så har dom även framgångsrikt lyckats possitivt påverka beslutsfattare genom skrivelser och uppvaktningar.

Thomas forstätter:

– Vi har i decennier jobbat med fiskevårdsåtgärder i våra älvar och biflöden för att få tillbaka laxen och öringen, men det omfattande kommersiella fisket har inte gett våra stammar en chans att återhämta sig. Vi har insett att den bästa fiskevården är att låta fisken komma tillbaka till sina älvar.

Pengarna från SwedBank kommer att användas till att lösa in mera laxfällor utanför våra älvdalar.

– Ett stort tack till alla som varit med och investerat i Östersjölaxens framtid! Pengarna kommer väl till pass då det är på gång många nya avtal och arrenden utanför flera av våra älvar med känsliga bestånd till nästa säsong, avslutar Thomas.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera