Annons

 i Press/Reklam

Midmarine AB, som har sitt säte i Sundsvall, kan nu sikta framåt igen och fortsätta importera och distribuera Kimple och Oskwig aluminiumbåtar via ett återförsäljar-nätverk i Sverige. I augusti 2014 stoppade Transportstyrelsen försäljningen av Kimple aluminiumbåtar och krävde att samtliga sålda båtar skulle återkallas. Midmarine AB överklagade beslutet och Förvaltningsrätten har nu upphävt Transportstyrelsens beslut.

Transportstyrelsens beslut om säljstopp motiverades med brister i CE-dokumentationen. Ett beslut som Förvaltningsrätten nu upphävt i sin helhet. I utdraget ur Förvaltningsrättens dom, sammanfattning mål nr 6187-14, står att läsa:

”Transportstyrelsens handläggning och beslut har allvarliga formella brister, bl a motiveringen av beslutet. Transportstyrelsen har inte iakttagit proportionalitetsprincipen. Vad som sammantaget kan lasta bolaget, avseende avsaknad av dokumentation är inte en sådan väsentlig brist som utgör skäl för att utfärda förbud vid vite att sälja båtarna samt att kräva att bolaget återkallar samtliga båtar på marknaden. Transportstyrelsen saknas därmed grund för sitt beslut. Överklagandet skall därför bifallas och ändringen gälla omedelbart.” 

Vi är övertygade om Kimplebåtarnas förträfflighet och ser positivt på framtiden. Årets leveranser är lite sena men nu är båtarna här och lagren är fyllda, säger Anders Andersson, teknisk chef på Midmarine. Och ska man ta fram något positivt från vinterns rannsakning är det väl att vi nu undanröjt de tvivel som kan ha funnits om Kimple’s båtar varit typgodkända på ett korrekt sätt, avslutar Anders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Andersson, teknisk chef Midmarine AB, 
070-659 26 55, anders@midmarine.se
 
Besök vår hemsida för information om båtarna, www.kimple.se

Midmarine AB erar och distribuerar aluminiumbåtar av märkena Kimple och Oskwig via återförsäljare i hela Sverige. Företaget bildades 2009 och har 3 anställda. Mer information finns att läsa på www.midmarine.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera