Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, deltar för andra året i båtmässan ”Allt för sjön” i Stockholm.

–  En reflektion efter fjolårets mässa var att miljöfrågorna syntes väldigt lite. Samtidigt bygger mycket av fritidsbåtslivet på en ren och attraktiv miljö, både i havet och på stränderna, säger Thomas Johansson på HaV.

Imorgon, torsdag, besöker miljöminister Lena Ek mässans miljötorg för att prata om båtbottenfärger.

Bakom satsningen på ett särskilt ”Miljötorg” står Havs- och vattenmyndigheten, Briggen Tre Kronor , Initiativet Hållbara Hav, Stiftelsen Håll Sverige Rent och Naturskyddsföreningen.

–  HaV verkar för genomförandet av svensk miljöpolitik. Ett av de 16 miljömålen ”Hav i Balans samt levande kust och skärgård” är direkt relaterat till fritidsbåtsliv och det är därför naturligt att vi syns och hörs här, säger Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.

Dagens debatt handlar om de nya riktlinjerna för båtbottenfärger och vilka alternativ som finns för att skydda havs- och vattenmiljön. Förutom miljöminister Lena Ek så deltar bland andra Kurt Haglund, Kemikalieinspektionen, Britta Eklund från Stockholms universitet och Mats Eriksson som är vd för Sweboat som är båtbranschens intresseorganisation.

–  Du behöver inte måla båtbotten för att hålla den ren från påväxt av till exempel alger, musslor och havstulpaner. Det finns andra alternativ. Det pågår också en produktutveckling inom branschen för att få fram miljövänligare färger, säger Thomas Johansson.

”Allt för sjön” invigdes i fredags och Sveriges vattenambassadör Lisa Emelia Svensson var på plats i miljötorget. Hon presenterade då regeringens initiativ om prioriterade turismdestinationer, bland annat Bohuslän och Stockholms skärgård.

–  Turismsektorn är en av fem utvalda näringar där EU-kommissionen ser stora framtidsmöjligheter med så kallad blå tillväxt. Det kan handla om att stödja utvecklingen av innovativa miljötekniklösningar; till exempel alternativa metoder till användingen av båtbottenfärger, säger Thomas Johansson.

–  Blå tillväxt handlar också om att koppla bra havs- och vattenmiljö till arbetstillfällen i kustnära områden.

I april 2015 införs förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta och är ett led i arbetet med att minska övergödningen i Östersjön.

–  Det största problemet är att utsläppen sker under en så kort tid och när naturen är som känsligast, säger Thomas Johansson. 

Förbudet är redan infört i alla andra länder runt Östersjön och även Norge utreder ett förbud. I USA har det varit förbjudet i 30 år och i Finland i 10 år.

– Visst finns det många praktiska frågor att lösa, men erfarenheter från nämnda länder visar att det går bra, mycket går ut på att ändra attityder, säger Thomas Johansson.

Länk till Allt för Sjöns hemsida

Länk till intervju med Lisa Emelia Svensson om turistinitiativet

Läs mer om båtbottenfärger

Läs mer om förbudet att tömma toalettavfall

Läs mer om Blå tillväxt

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-postthomas.johansson@havochvatten.se, Frida Hagström, handläggare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 65 42, mobil 076-538 61 42, mobil frida.hagstrom@havochvatten.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera