Annons

 i Eko/Miljö

Enligt en ny rapport av biologen och fiskforskaren Mikael Svensson konstateras det att laxen är tillbaka i Vegeå på allvar. Under sju år sedan 2004 har laxar lekt och ynglat av sig i de övre delarna av åsystemet.

Observationer av stora lekfiskar som med stor sannolikhet är lax, uppströms Fälleberga kvarn under hösten 2013, gör att det i rapporten andas optimism om att  laxen nu är ordentligt etablerad i vattensystemen.

Efter att Findus, Vegeåns Vattendragsförbund och regionala sportfiskare inledde ett fiskevårdsprojekt för främjandet av sportfisket och fiskereproduktionen i Vegeåområdet har det under 2013 genomförts flera viktiga åtgärder för att stärka fiskbestånden i ån.

I Örjabäcken vid Strövelstorp har det genomförts utläggning av sten och lekgrus, vilket resulterar i lek för havsöringen. I huvudfåran nedströms Fälleberga kvarn har man lagt ut stora mängder sten och block för att skapa lekplatser ochuppväxtmiljöer för laxfisk.

Genom att initiera fiskevårdsprojektet har fiskreproduktionen i Vegeån främjats och den nya rapporten visar på att det går i rätt riktningm vilket vi på Findus tycker är fantastiskt positivt.

Kontakt:

Emma Lefdal
Head of Communication and Public Relations
emma.lefdal@se.findus.com
+464286038
+464286000

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera