Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har nu ansökt om tillstånd för anläggning av en våtmark vid Snoderån på Gotland. Det är första gången som det söks vattendom för en gäddfabrik!

Sportfiskarna har tillsammans med Ekologgruppen från Landskrona arbetat med underlagsmaterialet till ansökan, vilken nu alltså är färdigställd och lämnad till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för handläggning.

Snoderåns avrinningsområde är Gotlands näst största och våtmarken som nu är projekterad får ett strategiskt läge cirka 2 km uppströms mynningen i havet. Läget innebär att våtmarken förutom att förbättra fiskproduktionen också kommer att fungera som en värdefull fälla för näringsämnen från högbelastade jordbruksområden uppströms våtmarken.

Dom i målet förväntas före årets slut och genomförandet är planerat att ske under 2014.

Mer info: Lars Vallin, lars.vallin@sportfiskarna.se, 072-208 70 11.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera