Annons

 i Eko/Miljö

Nu publicerar Miljöstyrningsrådet uppdaterade hållbarhetskrav på vildfångad och odlad fiskråvara. Även den tillhörande Fisklistan är uppdaterad. Listan är framtagen med syftet att underlätta offentlig upphandling och beställning av relevanta fiskarter från hållbara bestånd. Den är väl använd ute bland landets kommuner och landsting i deras livsmedelupphandlingar.

Genom att ställa krav på hållbart vildfångad fiskråvara tar man ansvar för att djuphavslevande arter inte hotas, samt att den omgivande havsmiljön skyddas. Genom att ställa krav på hållbart odlad fiskråvara kan man undvika att sjukdomar, kemikalier och eventuella läkemedel inte sprids i den omgivande vattenmiljön.

Bland förändringarna märks uppdaterade krav för vildfångad samt för odlad fisk. Vidare har kravet på hållbar ekologisk produktion särskilts från kravet på odlad fisk. Genom att ställa krav på hållbar ekologisk produktion av fisk och skaldjur säkerställer man att vattenbruket är skonsamt för miljön och att utsläpp från odlingen inte orsakar övergödning.

– Det är många upphandlare och leverantörer som har efterfrågat en uppdaterad fisklista, då den i hög utsträckning används i såväl upphandlingarna som i avropen på avtalen, säger Sofia Widforss som har lett arbetet på Miljöstyrningsrådet.

Arbetet med uppdateringen har gjorts med en expertgrupp bestående av representanter från offentliga sektorn, leverantörer och miljöorganisationer. De uppdaterade miljökraven finns fritt tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida.

För mer information kontakta Sofia Widforss tel. 08 557 633 30, eller Lisa Sennström tel. 08 501 055 54.

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!