Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

ICA Fältöversten på Östermalm i samarbete med Sportfiskarna lanserar nu den unika möjligheten att panta för fiskevård i närområdet. Genom att trycka på en särskild pantknapp bidrar man till ett konkret fiskevårdsprojekt på Djurgården.

– Det är färre fiskar i våra vatten nu än när jag växte upp. Jag vill att mina barn också ska få uppleva lyckan av att det finns mycket fisk i vattnen runt omkring oss. Jag fick en idé om att skapa möjligheten att panta för fiskevården och ville då att pengarna skulle gå till ett så lokalt fiskevårdsprojekt som möjligt, berättar Magnus Olofsson, butikschef på ICA Fältöversten på Östermalm i Stockholm.

Unik ny möjlighet att stötta fiskevården
Magnus Olofsson kontaktade Sportfiskarna i våras med sin idé om att lägga till en knapp för att skänka pengar till lokal fiskevård på pantmaskinen i butiken. Sportfiskarna har nu nappat på idén och Sveriges första pantfunktion till förmån för lokal fiskevård är i drift. Du som pantar på ICA Fältöversten kan nu trycka på fiskevårdsknappen och bidra till att ta bort ett vandringshinder i Laduviksbäcken på Djurgården.

– Det är mycket begränsat med lekplatser i vattnen runt Stockholm. Att återskapa lekområden är en av de viktigaste åtgärder man kan göra för att öka våra fiskbestånd. För att uppnå god vattenkvalitet är det viktigt med en bra balans mellan rovfisk och andra fiskar. Gäddan är alltså viktigt för vattenkvaliteten, kommenterar Pär Lindberg, Sportfiskarnas marknadschef.

Panta för mer gädda runt Djurgården 
Uppgången av gädda i Laduviken var tidigare mycket stor då den grunda våtmarken utgör en bra lekmiljö. Sedan många år hindras dock uppvandringen för gäddor och andra fiskar av ett dämme i bäcken.  I samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning kommer därför vandringshindret nu att tas bort. Åtgärden genomförs när tillräckligt mycket medel samlats in via pantfunktionen.

– Vi är mycket tacksamma över Magnus Olofssons idé med fiskevårdsknappen och det extra stöd och uppmärksamhet det innebär för vårt arbete med fiskevården. Vi hjälper gärna fler butiker att förverkliga ett pantbidrag till lokal fiskevård, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Viktigt att sprida information om fiskevården
Förutom att bidra med pengar innebär även pantfunktionen att fler lär sig om- och förstår värdet av fiskevård. Bredvid pantautomaten på Fältöversten finns en informationstavla om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete. Sportfiskarna har det senaste året åtgärdat många vandringshinder och anlagt ett stort antal så kallade ”gäddfabriker” längs Ostkusten. En gäddfabrik är en speciell våtmark för gäddlek som är mycket produktiv och ger lokala gäddbestånd möjlighet att öka igen.

– Det skall bli fantastiskt kul att få vara med och bidra till det jobb som Sportfiskarna gör för att återställa balansen i våra vatten, avslutar Magnus Olofsson.

Mer information: Pär Lindberg, 08-410 80 634, par.lindberg@sportfiskarna.se

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här: 
www.sportfiskarna.se/rovfisk

Läs info om den planerade fiskevårdsåtgärden här.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera