Annons

 i Eko/Miljö

Världsnaturfonden WWF och Telge Energi har i januari 2014 ingått ett treårigt partnerskap för att gemensamt arbeta kring frågor om förnybar energi och biologisk mångfald. Tillsammans har vi beslutat att stödja ett eller flera naturvårdsprojekt, främst inom vattenkraften.

Vattenkraften är en bra energiform för klimatet eftersom den är koldioxidfri. De stora kraftverken är också viktiga som reglerresurs, så att vi kan hålla balans mellan konsumtion och produktion i våra elnät.

Men den svenska vattenkraften dras också med nackdelar för miljön. Ett av de största problemen är att dammarna nästan alltid gör det svårt för fiskarna och andra vattenlevande djur att vandra.

Det vill WWF och Telge Energi råda bot på och därför går vi nu in i ett stort projekt i Ångermanälven tillsammans med Älvräddarna. Syftet med projektet är att undersöka på vilket sätt fiskpassager kan göras på bästa sätt, både för fisken själv och för att kraftproduktionen ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

På detta sätt vill vi bidra till en bättre miljö, både ur klimatsynpunkt och ur biologiskt mångfaldsperspektiv. Samtidigt bidrar projektet också till att vi i Sverige snabbare når de krav som EU ställer på oss genom Vattendirektivet: ett direktiv för rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.

Projektet väntas pågå under en treårsperiod och det är flera viktiga aktörer inblandade: t.ex. SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelser, Model Forest i Vilhelmina, kommuner, kraftbolag m.fl.

– Vi är därför mycket stolta över att kunna presentera vårt bidrag på 1 000 000 kronor, där hälften av bidraget möjliggjorts genom en insamling från Telge Energis kunder, säger Mats Fagerström, VD på Telge Energi.

För mer information kontakta:

Anni Svensson, Presskontakt, Telge Energi 
Telefon: 08-550 228 89 (dir) 
E-post: anni.svensson@telge.se

Daniel Robertsson, Manager Corporate Partnership, Världsnaturfonden WWF 
Telefon: 08-624 74 16 (dir) 
E-post: daniel.robertsson@wwf.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera