Annons

 i Press/Reklam

SwedenFishing ekonomisk förening är en nationell näringslivsorienterad förening för att marknadsföra och produktutveckla Sveriges rika möjligheter för fisketurism. Uppbyggnaden av sajten SwedenFishing.com och marknadsföring på prioriterade marknader har sedan 2010 drivits i projektform tillsammans med 23 st medverkande områden runtom i landet. Planenligt har projektet nu övergått i den permanenta organisationen SwedenFishing ekonomisk förening.

SwedenFishing ska göra de medverkande företagens produkter tillgängliga för marknaden genom bland annat sajten SwedenFishing.com, media, återförsäljare och samarbeten kring digitala boknings- och paketeringslösningar. På sajten presenteras idag över 170 fisketurismföretag från Skåne till Lappland, där alla lever upp till uppställda kvalitetskrav, bl.a. kravet på en hållbar fisketurism. Fler företag och organisationer över hela landet erbjuds nu också att bli medlemmar.

Bakgrunden till satsningen är en mycket stor marknad i Sverige och övriga Europa, säger ordförande Kalle Hedin. Finska forskare vid Universitet i Jyväskylä har beräknat antalet fiskeintresserade i Europa till storleksordningen 50 – 70 miljoner personer. Vi har tidigare varit inriktade på den mycket stora europeiska marknaden av fiskeintresserade människor. Nu satsar vi även på vår viktiga hemmamarknad Sverige.

Mattias Holmqvist, vice ordföranden, fortsätter; – I Nordiska ministerrådets rapport ”Economic value of recreational fisheries in the Nordic countries” beräknas utländska fisketurister i Sverige och svenska sportfiskares totala årliga fiskeutgifter i Sverige uppgå till ca 3,3 miljarder kronor. Fisketurism är en viktig motor för svensk turism, regional utveckling och sysselsättning. Därtill av mycket stort värde för välbefinnande och rekreation!

– Enligt Turistdatabasen är var 100:e resa som görs av svenskar i dag en fiskeresa, säger Henrik Larsson, SwedenFishings kontaktperson för södra Sverige. Och svenskar på övernattningsresa i Sverige, som angett fiske som syfte, hade utlägg för resan med 640 miljoner kronor. Fiskebranschen med redskap mm beräknar en omsättning på cirka 3 miljarder kronor, exklusive båtar.

SwedenFishing kraftsamlar svenska resurser och vidareutvecklar möjligheterna för marknadsföring och produktutveckling. Något som svenska företag inom fisketurism kan dra växlar på för att utveckla nya upplevelser, kvalitet och lönsamhet. Man ska också vara medveten om att fisketurismen har väldigt stor betydelse som säsongsförlängare mellan sommar och vinter. En period då många logianläggningar har svårt att få beläggning. Vi vill ta matchen med våra konkurrentländer, främst Norge, Danmark och Irland.

Vår vision: Sverige ska bli Europas ledande destination inom hållbar fisketurism.

Kärnvärden: Hållbar fisketurism * Engagerat värdskap * Kvalitet och kompetens * Marknadsföring och produktutveckling

Fria pressbilder & logotyper finns att hämta på; http://www.swedenfishing.com/press

Kalle Hedin, ordförande, +46 (0)706 – 52 18 01
Mattias Holmqvist, vice ordförande, +46 (0)706 – 32 25 45
Henrik Larsson, kontaktperson södra Sverige, +46 (0)730 – 27 48 00

Närmaste aktivitet; Sportfiskemässan i Kista 21-23 mars 2014, monter 120.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!